Kategoriler

Son Çıkan Kitaplar

Son Çıkan Dergi Sayıları

Legalbank Paketleri

Yargı Cübbeleri

Ücretsiz Deneme Aboneliği Başvuru Formu

Aşağıdaki formu doldurarak Legal ürünlerini 7 gün süre ile ücretsiz deneyebilir ve inceleyebilirsiniz. Ücretsiz deneme kullanımı kapsamında tüm legal ürünlerine sınırlı içerik ile (sayfa, kopyalama, yazdırma sınır) erişebilirsiniz.

Hukukun her alanında birbirinden zengin ve nitelikli içerik sunan kitaplarımıza, “basılı” ve “online kitap” formatlarına www.legal.com.tr’den sahip olabilirsiniz. Kitaplarımızı “www.legal.com.tr” adresini ziyaret ederek inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

www.legal.com.tr’de kullanıcı adı ve şifrenizle kayıt olduktan sonra kendi Online Kütüphanenizi oluşturabilirsiniz. Online Kütüphane; www.legal.com.tr’den satın almış olduğunuz tüm online kitap ve dergilerin yer aldığı, İnternet olan her ortamdan 7/24 ulaşabildiğiniz ve akıllı arama motoru sayesinde arama yapabildiğiniz bir alandır.

Legalbank ücretsiz deneme kullanımı ile legalbank ürünlerini 7 gün süre ile kullanabilirsiniz. Uzmanlık alanlarına göre 71 konu başlığı altında düzenlenen “mevzuat paketleri” ile “İçtihat ve Mevzuat Bankası” ürünlerinden oluşan “Legalbank” içeriğinde milyonlarca yüksek mahkeme kararı, mevzuat belgeleri, dilekçe ve belge örnekleri, makaleler barındıran elektronik hukuk bankasıdır. Legalbank Akıllı arama motoru ile istediğiniz zaman istediğiniz yerden 7/24 erişim sağlayıp, pratik bir şekilde arama yaparak tek tıkla milyonlarca hukuk belgesine kolayca ulaşabilirsiniz. Legalbank’ı “https://legal.com.tr/legalbank” adresini ziyaret ederek inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

LEGAL YAYINCILIK A.Ş. KULLANIMSÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki sözleşme, LegalYayıncılık A.Ş.’nin ücretsiz deneme kullanım şart ve esaslarınıdüzenlemektedir. Legal Yayıncılık A.Ş.’nin bu sözleşmedeki şartlara uyulmamasıhalinde, üyelikleri/abonelikleri dondurma veya tamamen iptal etme hakkısaklıdır. Üyeler/ziyaretçiler/kullanıcılar aşağıdaki sözleşmenin tüm şartlarınıokumuş ve kabul etmiş sayılır.

1. TARAFLAR

Caferağa Mah. General Asım GündüzCad.(Bahariye) Sekizler Apt. No: 59 D: 6-7 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukimLegal Yayıncılık A.Ş. ile hizmetlerin kullanımı amacıyla www.legal.com.trinternet sitesi ziyaretçisi/üyesi/kullanıcısıdır.

2. AMAÇ

Sözleşmenin amacı, LegalYayıncılık A.Ş. ile üye/ziyaretçi/kullanıcı arasındaki ticari ilişkiyidüzenlemek, tarafların hak ve sorumluluklarını belirlemektir.

3. ÜCRETSİZ DENEME KULLANIMI

3.1. Ücretsiz denemekullanımı süresi 7 gün olup, bu kullanımda ücret ödemeden tanıtım süresincekullanım ve inceleme hakkı verilmektedir. Deneme kullanımı tanıtım amaçlıdır veiçeriğe erişim sınırlı olarak sağlanmaktadır. Bununla birliktekısıtlama/sınırlama olmaksızın arama motorlarından yararlanmaya devamedilebilir.

3.2.Üyeler/ziyaretçiler/kullanıcılar www.legal.com.tr sitesinden online üyeücretsiz deneme kullanımı başvurusu yapabilecekleri gibi Legal YayıncılıkA.Ş.’ye telefon, faks, sözleşme imzalama veya mail yolu ile de başvurudabulunabilirler.

3.3. Ücretsiz DenemeKullanımı formunda yer alan zorunlu bölümlerin gerçeğe uygun olarakdoldurulması gereklidir.

3.4. Ücretsiz DenemeKullanımında şifreler üye bilgilerinin teyidinden sonra Legal Yayıncılık A.Ş.tarafından üyenin kayıtta bildirdiği e-posta adresine gönderilir.

4. ÜYELİK

4.1.Üyeler/ziyaretçiler/kullanıcılar internet üzerinden siteye online üyeolabilecekleri gibi telefon, faks, sözleşme imzalama veya mail yolu ile deLegal Yayıncılık tarafından siteye üye yapılabilirler.

4.2. Üyelik bilgilerindeve satış bilgilerinde yer alan zorunlu bölümlerin gerçeğe uygun olarakdoldurulması gereklidir.

4.3. Üyelik kayıt işlemisonunda üyelerin üyelik ismi, sisteme girdikleri mail adresidir.

5. ÖDEME

5.1. Üyeler ödemelerinikredi kartı ile sistem üzerinden online veya Legal Yayıncılık A.Ş. aracılığıile yapabilirler.

5.2. Yapılacak tümödemelerde üyeler üyelik, kredi kartı ve fatura bilgilerini doğru olarak vermekzorundadır.

5.3. Kredi kartı ile sistemüzerinden online ödemelerde güvenlik gereği, üyelerin kredi kartı bilgileriLegal Yayıncılık A.Ş. tarafından görülmez ve saklanmaz, bu bilgiler doğrudananlaşmalı bankaların e-ticaret sistemlerine gönderilir.

5.4. Kredi kartı ilesistem üzerinden online ödemelerde güvenli iletişim kanalları (SSL)kullanılmaktadır.

5.5. Üyeler ödemelerinibelirtilen banka hesaplarına havale/EFT yolu ile ya da PTT (Posta Çeki yolu)ile yapabilirler.

6. ÜYELİĞİN İPTALİ veyaDONDURULMASI

6.1. Aşağıdaki hallerdeüyelerin üyeliği iptal edilir veya dondurulur ve üyenin ücreti iade olunmaz;

-Üyenin isteği üzerine,

-Üyelik şartlarına aykırıdavranılması halinde,

-Üyelik ismi ve şifrenin üçüncükişilere verilmesi halinde,

-Geçersiz e-posta adresibildirilmesi halinde,

-Mevzuata aykırı davranışlar veTCK’nda düzenlenen bilişim yolu ile işlenen suçların işlenmesi halinde.

7. ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Üyeler üyeliksırasında verdiği bilgilerin doğru olduğunu, hatalı veya noksan verilmesindendoğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu durumlarda üyeliğininLegal Yayıncılık A.Ş. tarafından sona erdirileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.2. Üyelerwww.legal.com.tr ve www.legalbank.net sitesi üzerinden sağlanan her türlüyazılım ve içeriğin telif hakkının tamamen Legal Yayıncılık A.Ş.’ye aitolduğunu, bu içeriği hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını,yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.3. Üyeler, sözleşmeşartlarına aykırı davranılması halinde Legal Yayıncılık A.Ş.’nin müdahalelerdebulunma ve üyeliğe son verme hakkının olduğunu kabul ve taahhüt eder.

7.4. İşbu sözleşmeyeaykırı suç fiillerinde Türk Ceza Kanunu'nun Bilişim Suçları başlığı altındadüzenlenen kanun hükümleri uygulanacaktır.

8. LEGAL YAYINCILIK A.Ş.’NİNYÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Legal YayıncılıkA.Ş., üyelik sırasında üyeye üyelik sözleşmesini ve ücreti beyan eder.

8.2. Üyelik işlemleritamamlanarak üyelik formunu eksiksiz ve geçerli olarak doldurulması ve LegalYayıncılık A.Ş. tarafından belirlenen hizmet bedelinin üye tarafından ödenmesihalinde üyelik gerçekleşir ve hizmetten yararlanma hakkı kazanılır.

8.3. Legal YayıncılıkA.Ş., www.legal.com.tr ve www.legalbank.net sitesi için gerekli olacakgüncellemeleri ve herhangi bir sebeple oluşabilecek hataları kendisininöngöreceği sürelerde yapmayı ve düzeltmeyi kabul ve taahhüt eder.

8.4. Legal YayıncılıkA.Ş., önceden haber vermeden www.legal.com.tr ve www.legalbank.netadreslerindeki dokümantasyonunda değişiklik yapabilir.

8.5. Legal YayıncılıkA.Ş., herhangi bir zamanda www.legal.com.tr ve www.legalbank.net  sistemininçalışmasını geçici bir süre için askıya alabilir veya üyelere önceden habervermek koşuluyla tamamen durdurabilir.

8.6. Legal Yayıncılık A.Ş.,üyelik bilgilerini yasal koşullar gerçekleşmesi halinde resmi merciler ile paylaşmahakkına sahiptir.

8.7. Legal Yayıncılık A.Ş.,sistemdeki bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet vemülkiyetten doğan tüm telif haklarına sahiptir.

8.8. Legal Yayıncılık A.Ş.,teknik zorunluluklar ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermeden işbusözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabilir, maddelerini değiştirebilir,iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

8.9. Legal Yayıncılık A.Ş.,sitenin dokümantasyon ile uyum içinde olması için gerekli özeni gösterir.Ancak, Legal Yayıncılık A.Ş., www.legal.com.tr ve www.legalbank.net sistemininhatasız, kusursuz, mükemmel ve kullanıcının özel taleplerini tamamenkarşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmamaktadır.

8.10. www.legal.com.tr ve www.legalbank.net sitesinin kullanımı,uygulanması ya da verilen hizmetler nedeni ile oluşabilecek sonuçlardan ve/veyabu programa dayanılarak alınan kararlardan, yapılan işlemlerden doğrudan veyadolaylı oluşabilecek maddi, manevi ve hukuki sonuçlardan, bu nedenleoluşabilecek kazanç ve kayıplardan Legal Yayıncılık A.Ş. sorumlu tutulamaz.Legal Yayıncılık A.Ş.’nin mali sorumluluğu üyenin ödemiş olduğu ilk üyelikbedeli ile sınırlıdır.

8.11. Legal Yayıncılık A.Ş.’denkaynaklanmayan hukuki, teknik, sistemsel vb. neden ve sorunları da kapsamaküzere mücbir sebeplerin varlığı halinde Legal Yayıncılık A.Ş. gereklidurumlarda tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da İnternet Sitesi’neerişimi üyelerin bir kısmı/tamamı için kısıtlayabilecektir.

8.12. ÜYE kendisine ticarielektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. ÜYELERE reklam, iletişim,promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme,işlem vb her türlü uygulamaları için Legal Yayıncılık A:Ş. ve Legal KitabeviA.Ş. tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar,telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticarielektronik iletişimler yapılabilir, Eğer ÜYE talep ederse, ALICI’nın www.legal.com.tr, www.legalbank.net veya Legal Yayıncılık A.Ş. Legal KitabeviA.Ş. hesabıyla ilişkili olarak e-posta adresine gönderilen e-posta içerisindebulunan “kampanya ve duyuru e-postalarını almak istemiyorum” linkine tıklayarak duyuru, tanıtım, kampanya bildirimi hizmetinden ayrılabilir.

ÜYE www.legal.com.tr, www.legalbank.net www.legalkitabevi.com internet adreslerinde yayında Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaları İçin Başvuru Formu, Genel Yayın Politikası, Çerez Politikası, Gizlilik ve Güvenlik ve diğer tüm uyarı ve açıklamaları okuduğunu ve yasal haklar konusunda bilgilendirildiğini ve aydınlatıldığını kabul ve beyan eder. ÜYE üye olduğu sırada kendi rızası ile verdiği kişisel bilgileri olan ad soyad eposta meslek telefon vb bilgilerin Legal Yayıncılık A.Ş. ve Legal Kitabevi A.Ş.’nin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında kanun ve ilgili mevzuatları çerçevesinde, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına vb iş ve işlemleri yapmasına ve özellikle bu bilgilerle kendisi ile iletişime geçilmesine izin ve onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

8.13. Anlaşmazlık durumunda T.C.İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, üyelik talebisırasında talepte bulunan kişi tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer.

Cumartesi ve Pazar Günleri yaptığınız başvurular, Pazartesi günü değerlendirmeye alınacaktır.

* Ücretsiz tanıtım aboneliği sizi herhangi bir yükümlülük altına sokmamaktadır.

* Ücretsiz tanıtım üyeliğinden yalnızca 1 kez yararlanılabilir.