Kesinleşen İmar Planları veya Parselasyon Planlarına Karşı Dava Açma Süresi

Kesinleşen İmar Planları veya Parselasyon Planlarına Karşı Dava Açma Süresi

İmar hukuku insan, toplum ve çevre ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli bir hayat ortamı oluşturmayı amaçlar. İnsan topluluklarının bir arada bulunmasıyla oluşan şehir mekânlarının düzenli yaşam…

İşçinin Kredi Çekmek İçin İşverenden Aldığı Ücret Bordrosu, Uyuşmazlık Halinde, Ücretin Belirlenmesinde Tek Başına Yeterli Midir?

İşçinin Kredi Çekmek İçin İşverenden Aldığı Ücret Bordrosu, Uyuşmazlık Halinde, Ücretin Belirlenmesinde Tek Başına Yeterli Midir?

İşçinin ücreti, 4857 sayılı İş Kanunu’nda, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır (m.32/1).…

Fesih Yasağına Rağmen İşçi Çıkaran İşveren İdari Para Cezası Dışında Hangi Hukuki Sonuçlarla Karşılaşabilir?

Fesih Yasağına Rağmen İşçi Çıkaran İşveren İdari Para Cezası Dışında Hangi Hukuki Sonuçlarla Karşılaşabilir?

2020 yılının Mart ayı itibariyle Dünya’da ilan edilen pandemi nedeniyle çalışma ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. İşyerlerinin pandemi sürecinde olumsuz etkilenmeleri sonucunda siyasi iktidarlar yeni…

İşçinin, Birden Fazla İşveren Tarafından Birlikte İstihdam Edilmesi Halinde, İşçilik Alacaklarından Kim Sorumludur?

İşçinin, Birden Fazla İşveren Tarafından Birlikte İstihdam Edilmesi Halinde, İşçilik Alacaklarından Kim Sorumludur?

Uygulamada özellikle grup şirketlerinde ortaya çıkan bir çalışma biçimi olan birlikte istihdam şeklindeki çalışmada, işçilerin bir kısmı aynı anda birden fazla işverene ve birlikte hizmet…

İşçinin Fazla Çalışma Yapmamasını Haklı Kılan Bir Neden Yoksa, Fazla Çalışmaya Katılmaması Haklı Fesih Nedeni Midir?

İşçinin Fazla Çalışma Yapmamasını Haklı Kılan Bir Neden Yoksa, Fazla Çalışmaya Katılmaması Haklı Fesih Nedeni Midir?

Fazla çalışma uygulaması, 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir (m.41). Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. İşyerinde yapılacak normal çalışma…

Bir İş Sözleşmesi İle Birden Çok İşverenin Birlikte İstihdam Ettiği İşçinin Haklarından Hangi İşveren Sorumludur?

Bir İş Sözleşmesi İle Birden Çok İşverenin Birlikte İstihdam Ettiği İşçinin Haklarından Hangi İşveren Sorumludur?

“Özellikle gurup şirketlerinde ortaya çıkan bir çalışma biçimi olan birlikte istihdam şeklindeki çalışmada, işçilerin bir kısmı aynı anda birden fazla işverene ve birlikte hizmet vermektedirler.…

Belirli Süreli İş Sözleşmenin Yenilenmeyeceği İşverence Bildirilmişse, İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?

Belirli Süreli İş Sözleşmenin Yenilenmeyeceği İşverence Bildirilmişse, İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?

Belirli süreli iş sözleşmenin yenilenmeyeceği işverence bildirilmişse, işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir mi? Yargıtay’a göre, “Halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş…

İşveren, Ara Dinlenmesinde İşçinin İşyeri Dışına Çıkışını Yasaklayabilir Mi?

İşveren, Ara Dinlenmesinde İşçinin İşyeri Dışına Çıkışını Yasaklayabilir Mi?

Yargıtay, ara dinlenmesinde işçilerin işyerini terk etmeyeceğinin toplu iş sözleşmeleriyle geçerli olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir. Ancak işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenme süresini serbestçe kullanabilir.…