Sözleşmenin İçeriğini Belirlerken Ne Kadar Serbestiz?

Sözleşmenin İçeriğini Belirlerken Ne Kadar Serbestiz?

1.a a a  Giriş ve Yasal Düzenlemeler İrade özerkliğinden doğan ve bireylerin özgür iradelerinin ifadesi olarak kabul edilen sözleşme özgürlüğü kavramı borçlar hukuku sistemi içindeki en temel…

AYM Kararı Işığında; Olağanüstü Bir Fesih Yolu Olarak Şüphe Feshi Kavramı

AYM Kararı Işığında; Olağanüstü Bir Fesih Yolu Olarak Şüphe Feshi Kavramı

1.a a a  Genel Olarak Şüphe feshi kavramı ilk olarak 1931 yılında Alman Hukukunda ortaya çıkan 2007 yılından bu yana Yargıtay tarafından da kullanılan bir kavramdır.[1] Şüphe…

Ecrimisil Tazminatı ve İntifadan Men Talebi

Ecrimisil Tazminatı ve İntifadan Men Talebi

Ecrimisil veya diğer adıyla haksız işgal tazminatı; bir taşınmazın tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından, sahibinin rızası dışında kullanılması neticesinde doğan…

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Asıl İşveren ”“ Alt İşveren İlişkisi ve Pasif Husumet Yokluğu İtirazları

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Asıl İşveren ”“ Alt İşveren İlişkisi ve Pasif Husumet Yokluğu İtirazları

İş Kanunu’nun Tanımlar başlıklı 2. Maddesinin 6 ve 7. Fıkrasında; “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir…

AİHM Kararları Işığında Avukat ”“ Müvekkil Gizliliği Kavramı

AİHM Kararları Işığında Avukat ”“ Müvekkil Gizliliği Kavramı

Avukatlık Kanunu’nun Sır Saklama başlıklı 36. Maddesi uyarınca; “Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısiyle…