Stratejik Alternatifleri Duyurmanın Ekonomik Sonuçları: Gönüllü Kamuyu Aydınlatmanın Faydaları ve Maliyetleri

Stratejik Alternatifleri Duyurmanın Ekonomik Sonuçları: Gönüllü Kamuyu Aydınlatmanın Faydaları ve Maliyetleri

Giriş Bir şirketin “stratejik alternatifleri gözden geçirme” (review of strategic alternatives) girişiminde bulunduğunu duyurması, potansiyel bir satış veya birleşmeyi araştırmak için bir Wall Street kuralıdır.…

Kurumsal Davaların Etkisine, Kamuya Açıklanmasına ve Risklerine İlişkin Bilgiler [Amerika Birleşik Devletleri Bağlamında Yapılan Bir Analiz]

Kurumsal Davaların Etkisine, Kamuya Açıklanmasına ve Risklerine İlişkin Bilgiler [Amerika Birleşik Devletleri Bağlamında Yapılan Bir Analiz]

Halka açık şirketler (public companies) çok çeşitli yasal iddialarla karşı karşıyadır; ancak Finansal Muhasebe Standartları Kurulu ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Financial Accounting Standards…

Özel Tahsis Sermayesinin İhmal Edilen Tarih Öncesi Geçmişi: Trans-Atlantik Perspektifi

Özel Tahsis Sermayesinin İhmal Edilen Tarih Öncesi Geçmişi: Trans-Atlantik Perspektifi

Büyük ölçekli özel tahsis sermayesi satın alımları (large-scale private equity buyouts) ve bunlara öncülük eden giderek büyüyen devasa finans şirketleri, genellikle günümüzün finansallaşmış kurumsal ekonomisinin…

Birleşik Krallık “Kurumsal Yönetişim Kuralları” Konusunda Yeni Yapılan Değişiklikler

Birleşik Krallık “Kurumsal Yönetişim Kuralları” Konusunda Yeni Yapılan Değişiklikler

Finansal Raporlama Konseyi (Financial Reporting Council-FRC), 22 Ocak 2024 tarihinde, Birleşik Krallık Kurumsal Yönetim Kurallarına (United Kingdom Corporate Governance Code) ilişkin merakla beklenen revizyonlarını yayınlamış…

“Gölge” İçeriden Öğrenenlerin Ticaretini Anlama: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Panuwat Davası

“Gölge” İçeriden Öğrenenlerin Ticaretini Anlama: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Panuwat Davası

Giriş Çığır açan SEC[1] – Panuwat davasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, “gölge” içeriden öğrenenlerin ticareti olarak da adlandırılan bir hukuk teorisine başarıyla öncülük…

[Yeni] ‘Avrupa Birliği Kotasyon Yasası’ Uyarınca ‘İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması Görevi/Yükümlülüğü’

[Yeni] ‘Avrupa Birliği Kotasyon Yasası’ Uyarınca ‘İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması Görevi/Yükümlülüğü’

Giriş Avrupa Komisyonu, Aralık 2022’de, Avrupa Birliği (AB) Kotasyon Yasası tasarısını[1] tamamlamış ve geçtiğimiz Şubat ayında da, Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasında nihai bir…

‘Kitle Fonlaması’ Girişimciliğinin Demokratikleştirilmesi: ABD Eyaletlerinden Kanıtlar [‘Kickstarter’ Deneyimi]

‘Kitle Fonlaması’ Girişimciliğinin Demokratikleştirilmesi: ABD Eyaletlerinden Kanıtlar [‘Kickstarter’ Deneyimi]

Kitle fonlaması (crowdfunding[1]), bireylere ve işletmelere dışarıdan fon toplamak için yeni bir pazar açarak girişimciliği geliştirme ve büyümeye katkıda bulunma potansiyeline sahip olup; çeşitli yargı…