Alman “Yönetici ve Çalışan Sorumluluğu” Maddesinin/Hükmünün [‘Yönetim Kurulunun Sorumluluğu’ Minvalinde] Gözden Geçirilmesi

Alman “Yönetici ve Çalışan Sorumluluğu” Maddesinin/Hükmünün [‘Yönetim Kurulunun Sorumluluğu’ Minvalinde] Gözden Geçirilmesi

Alman hukukunda yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin katı kurallar göz önüne alındığında, söz konusu yönetim kurulu üyelerinin şirketin kendileri için yönetici ve çalışan sigortasını imzalamasını…

ABD Hukuku Bağlamında “Esas/Ana Sözleşme” ve İçeriğinde Bulunması Gerekenler

ABD Hukuku Bağlamında “Esas/Ana Sözleşme” ve İçeriğinde Bulunması Gerekenler

Bir şirket birileri için doğru türde bir iş yapısıysa, muhtemelen “esas/ana sözleşme” (articles of incorporation) terimiyle karşılaşılmıştır. Bunlar şirket kurmanın gerekli bir parçasıdır. İşletmeyi yasal…

Kurumsal Yönetişimi İyileştirmede Yeni Bir Mekanizma: ‘Yönetim Kurulu Gözlemcileri’

Kurumsal Yönetişimi İyileştirmede Yeni Bir Mekanizma: ‘Yönetim Kurulu Gözlemcileri’

Kurumsal yönetişimin karmaşık dünyasında yeni bir mekanizma ortaya çıkmıştır: yönetim kurulu gözlemcileri (board observers). Yönetim kurulu üyelerinin geleneksel oy hakkı olmadan faaliyet gösteren bu kişiler,…

Çokuluslu Şirketlere Karşı Haksız Fiil Davaları [Kitap Tanıtımı]

Çokuluslu Şirketlere Karşı Haksız Fiil Davaları [Kitap Tanıtımı]

‘Çokuluslu/Ulusötesi Şirketlere Karşı Haksız Fiil Davaları: İngiliz Mahkemelerinde Yargı Yetkisinin Mücadelesi’ [Tort Litigation against Transnational Corporations: The Challenge of Jurisdiction in English Courts[1] (Oxford Üniversitesi…

ABD Adalet Bakanlığı’nın ‘Bireylere Yönelik Yeni Gönüllü Olarak Kendini İfşa Etme Programı’nın Kurumsal Yönetişime Etkileri

ABD Adalet Bakanlığı’nın ‘Bireylere Yönelik Yeni Gönüllü Olarak Kendini İfşa Etme Programı’nın Kurumsal Yönetişime Etkileri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı kısa bir süre önce bireylere yönelik gönüllü olarak kendini ifşa etmeye (voluntary self-disclosure) ilişkin yeni bir politikayı (Pilot Program[1])…