‘Bağımsız Denetime Tabi Şirketler’ Bakımından 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Değişiklikler Sonrasındaki Durum*

‘Bağımsız Denetime Tabi Şirketler’ Bakımından 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Değişiklikler Sonrasındaki Durum*

1. Giriş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun[1] (TTK) 397’nci maddesine 6335 sayılı Kanun’un[2] 18’inci maddesi ile eklenen dördüncü fıkraya göre, TTK m.398 kapsamında denetime tabi…

Senedin (Bononun) Sağ Alt Kısmında Bulunan -ve Senet Metnindeki Hiçbir Yazı ve İmzaya Denk Gelmeyen, 2 Cm. Uzunluğundaki- Yırtık (Kesik), Senedin Ödendiğini İfade Eder mi? Böyle Bir Kesik (Yırtık), Senedin Kambiyo Senedi Niteliğini Kaybetmesine Neden Olur mu?*

Senedin (Bononun) Sağ Alt Kısmında Bulunan   -ve Senet Metnindeki Hiçbir Yazı ve İmzaya Denk Gelmeyen, 2 Cm. Uzunluğundaki- Yırtık (Kesik), Senedin Ödendiğini İfade Eder mi? Böyle Bir Kesik (Yırtık), Senedin Kambiyo Senedi Niteliğini Kaybetmesine Neden Olur mu?*

a I-Bilindiği gibi; “kambiyo senetleri” a (=ticari senetler); poliçe, bono ve çek’ia  kapsar. Bu husus İİK.’nun 167. maddesinde açıkça belirtilmiştir.[1] a  Belirli şekil koşullarına bağlı ve belirli…