Vergi Kesintileri ve İstihdam Yasası ABD’deki Yasal İşletme Türlerini Nasıl Etkiledi?

Vergi Kesintileri ve İstihdam Yasası ABD’deki Yasal İşletme Türlerini Nasıl Etkiledi?

Vergi Kesintileri ve İstihdam Yasası (Tax Cuts and Jobs Act), işletme gelirleri üzerindeki geçerli vergi oranlarını önemli ölçüde düşürdü, ancak bu etki C şirketleri ve…

Avrupa Birliği İçinde Vergilendirme ile Temsil [Seçimlerde Oy Kullanma] Arasındaki Uyuşmazlığa AB Tabanlı Bir Çözüm mü?

Avrupa Birliği İçinde Vergilendirme ile Temsil [Seçimlerde Oy Kullanma] Arasındaki Uyuşmazlığa AB Tabanlı Bir Çözüm mü?

1. Avrupa Birliği Perspektifinden 21. Yüzyılda Vergilendirme ve Temsil Arasındaki Uyuşmazlık Gerçek kişi (solo/bireysel) vergi mükelleflerinin artan hareketliliği olgusu tüm dünyada kendini göstermektedir. Bu Avrupa…

Adalet Divanı ‘Lexel’ Kararını Yeniden Gözden Geçirmeli mi? [Başsavcı (Nicholas) Emiliou’nun ‘X BV – Hollanda Maliye Bakanlığı Davası’na (“Emsallere Uygunluk İlkesi”) İlişkin Görüşü (C-585/22)]

Adalet Divanı ‘Lexel’ Kararını Yeniden Gözden Geçirmeli mi? [Başsavcı (Nicholas) Emiliou’nun ‘X BV – Hollanda Maliye Bakanlığı Davası’na (“Emsallere Uygunluk İlkesi”) İlişkin Görüşü (C-585/22)]

Giriş İlişkili iki taraf arasında muvazaalı şartlarda yapılan bir işlem kötüye kullanım teşkil edebilir mi? Emsallere uygunluk şartına (arm’s length requirement) uyum “birincil Avrupa Birliği…