Şirketlerin Bir Yapay Zekâ Yönetişim Politikasına İhtiyaç Duyacakları ve Duymayabilecekleri Durumlar

Şirketlerin Bir Yapay Zekâ Yönetişim Politikasına İhtiyaç Duyacakları ve Duymayabilecekleri Durumlar

Etik, veri gizliliği ve yasal uyum, güçlü yapay zekâ politikalarının lehinedir. Bir yapay zekâ yönetişim politikasının uygulanıp uygulanmayacağı kararı, şirketin yapay zekâyı nasıl kullandığı, ne…

İşyerlerinde Yapay Zekâ Verilerinin Korunmasına Yönelik Kapsamlı Küresel Kılavuz

İşyerlerinde Yapay Zekâ Verilerinin Korunmasına Yönelik Kapsamlı Küresel Kılavuz

Giriş Aynı temel çerçeve, yapay zekânın verileri nasıl işlediğine ilişkin ortaya çıkan yeni düzenlemelerin hemen hemen tamamını desteklemektedir ki; bu, kesinlikle bir dizi yasa olmasına…