Endonezya’da ‘Fintech Endüstrisi’: Son Gelişmeler

Giriş

Endonezya’nın fintech (finansal teknoloji) ortamı, teknolojik gelişmeler ve değişen tüketici tercihlerinin etkisiyle hızla gelişmekte ve sektör gelişmeye devam ettikçe, Finansal Hizmetler Otoritesi ve Endonezya Merkez Bankası (Financial Services Authority and Bank Indonesia) gibi otoritelerin dayattığı düzenleyici yükümlülükler de artmaktadır.

Bu yazıda, mevzuata uygunluk çözümlerine, dijital ödeme düzenlemelerine, emsaller arası kredi uyumuna ve diğer ilgili bilgilere odaklanılarak Endonezya’nın fintech endüstrisindeki son gelişmeler keşfedilecektir.

1. Mevzuata Uygunluk Çözümleri

Endonezya’nın dinamik fintech ekosisteminde mevzuata uygunluk çok önemlidir. Finansal kurumlar ve işletmeler, riskleri azaltmak ve finansal sistemin bütünlüğünü sağlamak için yerel düzenlemelere uymak zorundadır. Mevzuat uyumunu hedefleyen Fintech çözümleri, bu karmaşık ortamda gezinmek için gerekli araçları sunmaktadır. Bu çözümler risk yönetimine, kara para aklamayla mücadele önlemlerine (anti-money laundering measures) ve Finansal Hizmetler Otoritesi düzenlemelerine bağlılığa yardımcı olur. Finans kurumları, teknolojiden yararlanarak yasal uyum süreçlerini düzene sokabilir, saydamlığı artırabilir ve düzenleme risklerini etkili bir şekilde azaltabilir.

2. Dijital Ödemeler Yönetmeliği

Dijital ödemelerin yükselişi, Endonezyalıların finansal işlemleri yürütme biçimini değiştirmiştir. Ancak inovasyonla düzenleyici incelemeler de beraberinde gelir. Ülkenin merkez bankası olan Endonezya Bankası, tüketici çıkarlarını korumak ve finansal istikrarı sürdürmek için dijital ödemelerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Dijital ödemeler alanında faaliyet gösteren Fintech şirketleri, ödeme çözümlerinin yasallığını ve güvenliğini sağlamak için Endonezya Merkez Bankası’nın düzenlemelerine uymak zorundadır. Buna elektronik para, ödeme sistemi operatörleri ve veri koruma ile ilgili yönergelere uyulması da dâhildir. Fintech şirketleri, dijital ödeme düzenlemelerine ayak uydurarak tüketiciler arasında güveni artırabilir ve Endonezya’nın dijital ekonomisinin büyümesine katkıda bulunabilir.

3. Emsaller Arası Borç Verme Uyumu

Emsaller arası (peer-to-perr; P2P) borç verme platformları, bireyler ve küçük işletmeler için alternatif bir finansman kaynağı olarak Endonezya’da ilgi kazanmıştır. Ancak gelişen emsaller arası kredilendirme sektörü Finansal Hizmetler Otoritesi’nin düzenleyici denetimine tabidir. Emsaller arası kredilendirme platformlarının yasal ve sorumlu bir şekilde çalışabilmesi için Finansal Hizmetler Otoritesi’nin düzenlemelerine uyum şarttır. Bu düzenlemeler lisanslama yükümlülüklerini, borçlunun korunmasını, şeffaflık standartlarını ve risk yönetimi uygulamalarını kapsar. Emsaller arası kredilendirme alanındaki Fintech şirketleri, yatırımcı çıkarlarını ve pazar bütünlüğünü korumak ile sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek için yasal uyuma öncelik vermelidir. Mevzuat uyumunu benimseyen emsaller arası borç verme platformları, hem borçlular hem de yatırımcılar arasında güvenilirlik oluşturabilir ve hizmetlerine güven aşılayabilir.

4. Diğer Bilgiler

Endonezya’da faaliyet gösteren fintech şirketlerinin, mevzuat uyumunun yanı sıra pazarda başarı için gerekli olan diğer faktörleri de dikkate alması gerekir ki; bunlar da şunları içerebilir:

  • Pazar Araştırması (market research): Endonezyalı tüketicilerin ihtiyaçlarını, tercihlerini ve davranışlarını anlamak için kapsamlı bir pazar araştırması yapılmalı; Fintech çözümlerini belirli pazar taleplerini ve fırsatlarını karşılayacak şekilde uyarlanmalıdır.
  • Ortaklıklar ve İşbirlikleri (partnerships and collaborations): Pazara nüfuzu ve güvenilirliği artırmak için yerel finans kurumları, teknoloji sağlayıcıları ve düzenleyici kurumlarla stratejik ortaklıklar kurulmalıdır. İşbirliği aynı zamanda bilgi paylaşımını ve mevzuat uyumunu da kolaylaştırabilir.
  • Siber Güvenlik Önlemleri (cybersecurity measures): Hassas finansal verileri korumak ve siber tehditleri azaltmak için siber güvenlik önlemlerine öncelik verilmeli; Fintech platformlarının bütünlüğünü sağlamak için güçlü şifreleme protokolleri, veri gizliliği politikaları ve düzenli güvenlik denetimleri uygulanmalıdır.
  • Finansal Katılım Girişimleri (financial inclusion initiatives): Yetersiz hizmet alan topluluklara erişilebilir ve uygun fiyatlı fintech çözümleri sunarak finansal katılımı teşvik etme fırsatları keşfedilmelidir. Bireylere ve küçük işletmelere finansal hizmetlere erişim olanağı sağlamak, ekonomik büyümeyi ve sosyal kalkınmayı teşvik edebilir.

Sonuç

Mevzuata uygunluk, Endonezya’nın fintech endüstrisindeki başarının temel taşıdır. Fintech şirketleri, düzenleyici ortamda etkili bir şekilde gezinmek için Finansal Hizmetler Otoritesi ile Endonezya Merkez Bankası’nın düzenlemelerine uyumu kolaylaştıran çözümler geliştirmelidir. Ayrıca pazar araştırması, ortaklıklar, siber güvenlik ve finansal katılım girişimleri gibi diğer faktörlerin de dikkate alınması, Endonezya pazarında uzun vadeli sürdürülebilirlik ve büyüme açısından hayati önem taşımaktadır. Fintech şirketleri, mevzuat uyumuna öncelik vererek ve pazar gereksinimlerini kapsamlı bir şekilde ele alarak kendilerini başarı için konumlandırabilir ve Endonezya’nın finansal ekosisteminin ilerlemesine katkıda bulunabilir.

1966 yılında, Gence-Borçalı yöresinden göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak Ardahan/Çıldır’da doğdu [merhume Anası (1947-10 Temmuz 2023) Erzurum/Aşkale; merhum Babası ise Ardahan/Çıldır yöresindendir]. 1984 yılında yapılan sınavda Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünü kazandı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümüne yatay geçiş yaptı ve 1988’de Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünü birincilikle, Fakülteyi ise 11’inci olarak bitirdi.
1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Denver şehrinde yer alan ‘Spring International Language Center’da; 65’inci dönem müdavimi olarak 2008-2009 döneminde Milli Güvenlik Akademisi’nde (MGA) eğitim gördü ve MGA’dan dereceyle mezun oldu. MGA eğitimi esnasında ‘Sınır Aşan Sular Meselesi’, ‘Petrol Sorunu’ gibi önemli başlıklarda bilimsel çalışmalar yaptı.
Türkiye’de Yatırımların ve İstihdamın Durumu ve Mevcut Ortamın İyileştirilmesine İlişkin Öneriler (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü);
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Alınması Gereken Önlemler (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü, Sevinç Akbulak ile birlikte);
Kayıp Yıllar: Türkiye’de 1980’li Yıllardan Bu Yana Kamu Borçlanma Politikaları ve Bankacılık Sektörüne Etkileri (Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı Eser Yarışması, Övgüye Değer Ödülü, Emre Kavaklı ve Ayça Tokmak ile birlikte);
Türkiye’de Sermaye Piyasası Araçları ve Halka Açık Anonim Şirketler (Sevinç Akbulak ile birlikte) ve Türkiye’de Reel ve Mali Sektör: Genel Durum, Sorunlar ve Öneriler (Sevinç Akbulak ile birlikte) başlıklı kitapları yayımlanmıştır.
Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımı Esasları ve Yedek Akçeler (Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal TEKİNALP’e Armağan, Cilt I; 2003), Anonim Şirketlerin Halka Açılması (Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tartışma Tebliğleri Serisi II; 2004) ile Prof. Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ’a Vefa Andacı (2020), Cilt II, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a İthafen İlmi Makaleler (2021), Prof. Dr. Saim Üstündağ’a İthafen İlmi Makaleler II (2021), Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler (2021), Ticari İşletme Hukuku Fasikülü (2022), Ticari Mevzuat Notları (2022), Bilimsel Araştırmalar (2022), Hukuki İncelemeler (2023), Prof. Dr. Saim Üstündağ Adına Seçme Yazılar (2024) başlıklı kitapların bazı bölümlerinin de yazarıdır.
1992 yılından beri Türkiye’de yayımlanan otuza yakın Dergi, Gazete ve Blog’da 2 bin 500’e yakın Telif Makale ve Yazı ile Türkçe Derleme ve Türkçe Çevirisi yayımlanmıştır.
1988 yılında intisap ettiği Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) uzman yardımcısı, uzman (yeterlik sınavı üçüncüsü), başuzman, daire başkanı ve başkanlık danışmanı; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı GSM 1800 Lisansları Değerleme Komisyonunda üye olarak görev yapmış, ayrıca Vergi Konseyi’nin bazı alt çalışma gruplarında (Menkul Sermaye İratları ve Değer Artış Kazançları; Kayıt Dışı Ekonomi; Özkaynakların Güçlendirilmesi) yer almış olup; halen başuzman unvanıyla SPK’da çalışmaktadır.
Hayatı dosdoğru yaşamak vazgeçilmez ilkesidir. Ülkesi ‘Türkiye Cumhuriyeti’ her şeyin üstündedir.