Kitap Tanıtımı: “Kurumsal Finansman ve Menkul Kıymet Yasaları” (Altıncı Baskı)*

A) Kitabın basım özellikleri

 • Kitabın adı: Corporate Finance and the Securities Laws
 • Yazarları: Charles J. Johnson Jr., Joseph McLaughlin and Anna T. Pinedo
 • Yayınevi: Wolters Kluwer
 • Sayfa sayısı: 1518
 • Medya baskısı: 10081342-7777
 • ISBN: 9781543817416
 • < https://law-store.wolterskluwer.com/s/product/corporate-finance-and-the-securities-laws3mo-subvitallaw-3r/01t0f00000NY7Yh >; < https://www.freewritings.law/wp-content/uploads/sites/24/2020/12/Corporate-Finance-and-the-Securities-Law-Overview.pdf >

B) Kitaba dair Yazarın notu

“Kurumsal Finansman ve Menkul Kıymet Yasaları” kitabının Altıncı Baskısına yönelik bu Güncelleme, önceki sürümleri ve güncellemeleri gibi, şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ve uluslararası sermaye piyasalarında fon topladığı işlemler olan anlaşmalar yapmakla ilgilidir. Kitabın, önceki baskıların kayda değer başarısından sorumlu olduğuna inanılan pratik yönelimi korunmaya çalışılmıştır. Bu kitap, ABD federal menkul kıymet yasaları üzerine eksiksiz bir inceleme olarak veya bir yatırımcının veya ihraççının sermaye piyasalarına yönelik bir kılavuzu olarak amaçlanmıyor; daha çok sermaye piyasası işlemlerinin gerçekleştiği hukuki ortamı, bu ortamın nasıl sürekli uyum sağlamaya çalıştığı sermaye piyasası işlemlerini açıklamaya çalışıyor.

C) Kitabın “İçindekiler” bölümü

 1. 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasasına ve Entegre Kamuyu Aydınlatma Sistemine Genel Bakış
 2. Halka Arzlarda Aracılık Yüklenimi/Sendikasyon Prosedürleri ve Aracılık Yüklenimi Belgeleri (Syndicate Procedures and Underwriting Documents)
 3. İlk Halka Arzlar (Initial Public Offerings)

3A. Halka Arzların Alternatifleri: “Doğrudan Borsa Kotuna Almalar (Direct Listings)”, Özel Satın Alma/Devralma Şirketleri [işlemleri, SPACs; Special-purpose acquisition companies)] ve Ters Birleşmeler (Reverse Mergers)

 1. Kar Dağıtımları Sırasında Alım Satım Kısıtlamaları (Trading Restrictions During Distributions)
 2. Yükümlülükler ve Durum Tespiti (Liabilities and Due Diligence)
 3. Menkul Kıymet Halka Arzları için Geçerli FINRA Kuralları
 4. Tahsisli İhraçlar/Satışlar (Private Placements)

7A. Menkul Kıymet Halka Arzlarına ilişkin diğer muafiyetler

 1. Raf Kayıt Sistemi (Kural 415; Shelf Registrations)
 2. Uluslararası Menkul Kıymet Halka Arzları (International Securities Offerings)
 3. Finansman Bonosu (Commercial Paper)
 4. Nüfuz Kuruluşları (Pass-Through Entities): Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (REITs; Real Estate Investment Trusts), Ana Varlık Yönetim Şirketleri (MLPs; Master Limited Partnerships) ve İş Geliştirme Şirketleri (BDCs; Business Development Companies)
 5. Dönüştürülebilir ve Değiştirilebilir Menkul Kıymetler; Yapılandırılmış Borç Senetleri; Varantlar (Convertible and Exchangeable Securities; Structured Notes; Warrants)
 6. Menkul Kıymet Sahipleriyle Yapılan İşlemler (Transactions with Security holders): Hisse Geri Alımları, Borçların Yeniden Yapılandırılması, Rüçhan Hakkı Arzları, İptallere ilişkin Halka Arzları ve Bölünmeler (Stock Repurchases, Debt Restructuring, Rights Offerings, Recission Offers and Spin-Offs )
 7. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (Asset-Backed Securities)
 8. Teminata Dayalı Menkul Kıymetler (Insurance-Linked Securities)

Ç) Kitapta öne çıkan başlıca hususlar

“Kurumsal Finansman ve Menkul Kıymet Yasaları” kitabının Altıncı Baskısının 2021 ekinin öne çıkanları şunları içermektedir:

 • Dijital para birimleri (digital currencies): Dijital para arzları ve borç verme platformlarına (kayıtdışı menkul kıymetler; unregistered securities) ve dijital para işlem platformlarına (kayıtdışı borsalar; unregistered exchanges) karşı yeni SEC icra takibi; ABD’li yatırımcılar tarafından erişilen offshore kripto türev ürünleri platformuna karşı CFTC (Commodity Futures Trading Commission; ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu) icra takibi (bkz. a§1.06[B][4]).
 • Sabitcoin’lerin Dodd-Frank Yasasının amaçları için sistematik olarak önemli olup olmadığına veya Glass-Steagall Yasasının amaçları için mevduat (deposits) olup olmadığına dair düzenleyici değerlendirme (bkz. a§ 1.06[B]).
 • Menkul kıymetler sektöründe, izahnamelerin ve diğer halka arz belgelerinin varsayılan seçenek olarak elektronik olarak teslim edilmesine izin verilmesine dair 2020 tarihli SEC çağrısı (bkz. a§ 1.06[C][3][i]).
 • Coupang’ın (Güney Kore merkezli e-ticaret platformu) Mayıs 2021 tarihindeki halka arzındaki yenilikçi tahsis politikası (bkz. a§ 2.03[C]).
 • Halka arzlardaki kilitleme kısıtlamalarının (lock-up restrictions in IPOs) yakın zamanda görülen aşınmalar (bkz. a§ 2.03[I]).
 • Deliveroo halka arzı ve aracılık yüklenicilerin ihraççı ile aracı kurum kısa vadeli teminat karlarını paylaşması (bakınız a§ 2.03[K]).
 • 2020 ve 2021 yıllarında halka arz sayısındaki artış da dahil olmak üzere halka arzlardaki son eğilimler (bkz. a§ 3.01).
 • Covid-19 salgınının halka arz prosedürleri üzerindeki potansiyel uzun vadeli etkileri (bkz. a§ 3.01).
 • Halka arzı düzenleyenlerin “kamu yararına çalışan şirketler” (public benefit corporations) olarak değerlendirilecek olan seçimleri (bkz. a§ 3.02).
 • Şirketlere, iklim değişikliği açıklamaları ile ilgili CorpFin “örnek mektubu” (a§ 3.04[F][13]).
 • Kaliforniya ve New York eyalet mahkemelerinde federal forum hükümlerinin ve yakın tarihli olumlu kararların artan kullanımı (bkz. a§ 3.03[F]).
 • SEC’in 2020’de kabul edilen yeni MD&A (Management Discussion and Analysis; Yönetim Tartışmaları ve Analizi) koşulları (bkz. a§ a§ 3.04[E] ve [F]).
 • Robinhood Halka Arz Erişim platformu (bkz. a§ 3.05[B]).
 • Ninth Circuit, davacıların hisselerini kayda alma bildiriminde “izleyememesine” rağmen, Slack Technologies’in doğrudan kote edilmesinden kaynaklanan Madde 11 davasında bölge mahkemesinin ret talebini reddettiğini onaylaması (bakınız a§ 3A.11).
 • Yatırım Şirketi Yasası ile özel satın alma/devralma şirketlerinin halka arz sonrası yatırım faaliyetlerine itiraz etme (bakınız a§ 3A.14[C]).
 • SPAC arzları için potansiyel kamuyu aydınlatma açıklamaları geliştirilmesi (bkz. a§ 3A.15).
 • ABD Yüksek Mahkemesi’nin, Goldman Sachs’ın “yanlış jenerik beyanları” (generic misrepresentations) ile ilgili davayı İkinci Daire’ye göndermesi (bkz. a§ 5.02[C]).
 • Kayıp nedenselliğine ilişkin Dokuzuncu Daire kararları (BofI Menkul Kıymetler Davası) ve bağlı ortaklık Ute’nin ihmal davalarına güvenme karinesi (bkz. a§ 5.02[C]).
 • Kaliforniya’daki federal bölge mahkemesinin, PSLRA “geri dönme” (bounce-back) hükmünü, Kural 10b-5 davasında davacının olası zararlarını hesaplamak için birden fazla açıklama tarihinin kullanılmasına izin verdiği şeklinde yorumlayan yakın tarihli bir kararı (bakınız a§ 5.02[C]).
 • SEC’in kazanç yönetimi ile ilgili muhasebe ve kamuyu aydınlatma ihlallerini keşfetmeye odaklanan EPS Girişimi ve HP ve Under Armor aleyhindeki son icrai işlemleri (bkz. a§ 5.05[S][2][c]).
 • Covid-19 salgınının etkisini hesaba katmak için GAAP (Generally Accepted Accounting Principles; Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) dışı finansal önlemlerin kullanılması (bkz. a§ 5.05[S][2][e]).
 • Tedarik zinciri finansmanının muhasebeleştirilmesine ilişkin olası FASB (Financial Accounting Standards Board; Finansal Muhasebe Standartları Kurulu) kararı (bkz. a§ 5.05[S][2][i]).
 • SEC’in, bir davalının uzlaşma teklifi ile Kural 506(d)(2)(ii) feragat talebinin eşzamanlı olarak değerlendirilmesine izin veren politikanın 2021 yılında tersine çevrilmesi (bkz. a§ 7.04[G][6]).
 • Sınırları artırmak ve aynı zamanda bir şirketin “platform çalışanlarını” da kapsayacak şekilde SEC’in 2020’de Kural 701’i ve Form S-8’i değiştirme önerileri (bkz. a§ 7A.03[B]).
 • 2020 ve 2021 yıllarında raf kayıtlı menkul kıymet satışlarındaki büyük artışlar (bkz. a§ 8.01[C]).
 • SEC’in, bir davalının uzlaşma teklifi ile WKSI uygunluktan feragat talebinin eşzamanlı olarak değerlendirilmesine izin veren politikanın 2021’de tersine çevrilmesi (bkz. a§ 8.06[D][1]).
 • Değişken gerekliliği karşılayamamanın veya uygun olmayan bir düzenleyici haline gelmenin WKSI durumu üzerindeki etkisi (bakınız a§ a§ 8.06[J][3] ve [4]).
 • Çevre dostu borçlanma senetleri (“yeşil tahviller” ve “sürdürülebilirlikle bağlantılı tahviller”; green bonds and sustainability-linked bonds) (bkz. a§ 8.07[C]).
 • 2020 ve 2021 yıllarında piyasadaki halka arzların sıklığı ve boyutunun artırılması (bkz. a§ 8.08[B]).
 • 2020’de eş zamanlı açık deniz S Yönetmeliği arzları ve ABD’deki muaf yurt içi halka arzlar hakkında daha önceki yorumlayıcı tavsiyelerine dair SEC düzenlemesi, bu konudaki Düzenleme S’yi değiştirmeye yönelik önceki halka arzların terk edilmesi ve buna bir “gerçekler ve koşullar” (facts and circumstances) faktörünün eklenmesi (bkz. a§ 9.02[B][5] ][i]).
 • Morrison kapsamında yerel faaliyetin yeterli olup olmadığı veya mahkemelerin söz konusu yerel faaliyetin kanunun “odak noktasını” (focus” of the statute) içerip içermediğini değerlendirmesi gerekip gerekmediği konusunda Temyiz Mahkemeleri (Courts of Appeal) arasında potansiyel bölünme (bkz. a§ 9.03[B][5]).
 • Yabancı Şirketleri Sorumlu Tutma Yasası’nın (Holding Foreign Companies Accountable Act) 2020’de yürürlüğe girmesi ve dünyadaki Sermaye Piyasası Kurulları ile PCAOB’nin 2021 yılında Yasanın koşullarını uygulamaya yönelik kural ve form değişikliklerinin kabulü (bkz. a§ 9.03[G][1]).
 • 2021’de ABD vatandaşlarının Çin Askeri-Endüstriyel Kompleks Şirketleri (Chinese Military-Industrial Complex Companies) olarak belirlenen 59 şirketin halka açık menkul kıymetlerini (veya bunların türev ürünlerini) satın almalarını ve satmalarını yasaklayan 14032 sayılı İcra Emri (bkz. a§ 9.03[G][2]).
 • Temmuz 2021’de ABD’deki halka arzından kısa bir süre sonra DidiGlobal’e Çin düzenleyici kısıtlamalar ile bir milyon veya daha fazla kullanıcının kişisel verilerini tutan şirketler için Çin dışında halka arz gerçekleştirilmeden veya Çin dışındaki bir borsada kotasyona alınmadan önce bir siber güvenlik incelemesine başvurmak için koşullar getirilmesi (bkz. a§ 9.03[G][3]).
 • Çin şirketlerinin Çin dışında borsaya kote olmak için VIE (variable interest entity; değişken oy haklarına sahip şirketler/kuruluşlar) yapılarını kullanmasına yönelik potansiyel Çin baskısı (bkz. a§ 9.03[G]).
 • Mayıs 2021’de New York Eyalet Meclisi’nde çıkarılan ve New York yasalarına tabi olan “sürdürülemez egemen ve ulus altı borç” (unsustainable sovereign and subnational debt) ihraççılarına yardım ve yeniden yapılandırma sağlamak amacıyla çıkarılan mevzuat (bkz. a§ 9.05[C]).
 • BDC’ler için geçerli olan Covid-19 ile ilgili rahatlama (bkz. a§ 11.22).
 • 2020 ve 2021’deki pazar gelişmeleri (bkz. a§ 12.01).
 • Düzenleyici gelişmelerle ilgili yapılandırılmış ürünler (bkz. a§ 12.04).
 • SEC’in, 2020 yılında, başka bir şirket tarafından daha yüksek bir fiyatla satın alınmadan haftalar önce, Kural 10b5-1 planı uyarınca adi hisselerinin büyük bir kısmını geri satın alan şirkete karşı, 1934 tarihli Kanun’un 13(b)(2)(B) maddesini ihlal edecek şekilde, şirketin dahili muhasebe kontrollerinin başarısızlığını temsil eden birleşme müzakerelerini yürüten kişilerin durumu anlamadıklarını iddia ederek dava açması (bakınız a§ 13.02[B][1]).
 • Fiyat aralığı %15’i aşan adi hisse senetleri için değiştirilmiş Hollanda müzayede ihale arzları (bkz. a§ 13.02[G][3]).
 • Covid-19’un menkul kıymetleştirme piyasası üzerindeki etkisi ile 2021 yılında özel menkul kıymetleştirme piyasasındaki patlama (bkz. a§ 14.01[A]).
 • CFPB’nin (Consumer Financial Protection Bureau; ABD Finansal Tüketici Koruma Bürosu) revize edilmiş nitelikli ipotek tanımı (qualified mortgage definition) {(bkz. a§ 14.01[C][4]}.

* Bu derlemede yer alan görüşler derleyene ait olup derleyenin çalıştığı kurumu bağlamaz, derleyenin çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Derlemedeki tüm hatalar, kusurlar, noksanlıklar ve eksiklikler derleyene aittir.

1966 yılında, Gence-Borçalı yöresinden göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak Ardahan/Çıldır’da doğdu [merhume Anası (1947-10 Temmuz 2023) Erzurum/Aşkale; merhum Babası ise Ardahan/Çıldır yöresindendir]. 1984 yılında yapılan sınavda Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünü kazandı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümüne yatay geçiş yaptı ve 1988’de Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünü birincilikle, Fakülteyi ise 11’inci olarak bitirdi.
1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Denver şehrinde yer alan Spring International Language Center’da; 65’inci dönem müdavimi olarak 2008-2009 döneminde Milli Güvenlik Akademisi’nde (MGA) eğitim gördü ve MGA’dan dereceyle mezun oldu. MGA eğitimi esnasında ‘Sınır Aşan Sular Meselesi’, ‘Petrol Sorunu’ gibi önemli başlıklarda bilimsel çalışmalar yaptı.
Türkiye’de Yatırımların ve İstihdamın Durumu ve Mevcut Ortamın İyileştirilmesine İlişkin Öneriler (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü);
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Alınması Gereken Önlemler (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü, Sevinç Akbulak ile birlikte);
Kayıp Yıllar: Türkiye’de 1980’li Yıllardan Bu Yana Kamu Borçlanma Politikaları ve Bankacılık Sektörüne Etkileri (Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı Eser Yarışması, Övgüye Değer Ödülü, Emre Kavaklı ve Ayça Tokmak ile birlikte);
Türkiye’de Sermaye Piyasası Araçları ve Halka Açık Anonim Şirketler (Sevinç Akbulak ile birlikte) ve Türkiye’de Reel ve Mali Sektör: Genel Durum, Sorunlar ve Öneriler (Sevinç Akbulak ile birlikte) başlıklı kitapları yayımlanmıştır.
Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımı Esasları ve Yedek Akçeler (Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal TEKİNALP’e Armağan, Cilt I; 2003), Anonim Şirketlerin Halka Açılması (Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tartışma Tebliğleri Serisi II; 2004) ile Prof. Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ’a Vefa Andacı (2020), Cilt II, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a İthafen İlmi Makaleler (2021), Prof. Dr. Saim Üstündağ’a İthafen İlmi Makaleler II (2021), Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler (2021), Ticari İşletme Hukuku Fasikülü (2022), Ticari Mevzuat Notları (2022), Bilimsel Araştırmalar (2022), Hukuki İncelemeler (2023), Prof. Dr. Saim Üstündağ Adına Seçme Yazılar (2024) başlıklı kitapların bazı bölümlerinin de yazarıdır.
1992 yılından beri Türkiye’de yayımlanan otuza yakın Dergi, Gazete ve Blog’da 2 bini aşkın Telif Makale ve Yazı ile Türkçe Derleme ve Türkçe Çevirisi yayımlanmıştır.
1988 yılında intisap ettiği Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) uzman yardımcısı, uzman (yeterlik sınavı üçüncüsü), başuzman, daire başkanı ve başkanlık danışmanı; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı GSM 1800 Lisansları Değerleme Komisyonunda üye olarak görev yapmış, ayrıca Vergi Konseyi’nin bazı alt çalışma gruplarında (Menkul Sermaye İratları ve Değer Artış Kazançları; Kayıt Dışı Ekonomi; Özkaynakların Güçlendirilmesi) yer almış olup; halen başuzman unvanıyla SPK’da çalışmaktadır.
Hayatı dosdoğru yaşamak vazgeçilmez ilkesidir. Ülkesi ‘Türkiye Cumhuriyeti’ her şeyin üstündedir.