‘Nitelikli Fikrî Tapuların (NFT) Çevrimiçi Bir İnternet Açık Artırmasıyla Devrinin Katma Değer Vergisine Tabiiyeti’ne İlişkin İspanyol Vergi İdaresi’nin Muktezası Üzerine*

‘Nitelikli Fikrî Tapuların (NFT) Çevrimiçi Bir İnternet Açık Artırmasıyla Devrinin Katma Değer Vergisine Tabiiyeti’ne İlişkin İspanyol Vergi İdaresi’nin Muktezası Üzerine*

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. (…)” [Hûd(112)] Doğruluk kılavuzlarım merhum dedelerime (Aşkale, Tiflis) ve canım babacığıma… 1. Giriş İspanya Vergi İdaresi (Spanish Tax Administration;…

Kripto Bataklığı: Amerika Birleşik Devletleri’nde Menkul Kıymetlerde İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Bağlamında Bir Kripto Para Borsası Çalışanına Karşı Açılan Dava ve Yöneltilen Suçlama*

Kripto Bataklığı: Amerika Birleşik Devletleri’nde Menkul Kıymetlerde İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Bağlamında Bir Kripto Para Borsası Çalışanına Karşı Açılan Dava ve Yöneltilen Suçlama*

“Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün Dünya kadar malın olsa ne fayda (…) Kurtulmazsın Azrail’in elinden Türlü türlü yolun olsa ne fayda (…) Sen söylersin…

“Çalışmakta Olduğum İşimden Gördüğüm Lüzum Üzerine İstifa Ediyorum”, Şeklinde Dilekçe Veren İşçi, Dava Dilekçesinde Somut Fesih Sebepleri Bildirebilir Mi?

“Çalışmakta Olduğum İşimden Gördüğüm Lüzum Üzerine İstifa Ediyorum”, Şeklinde Dilekçe Veren İşçi, Dava Dilekçesinde Somut Fesih Sebepleri Bildirebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nda işçinin istifası adı altında bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu bakımdan işçinin haklı bir sebebe dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi,…