Evde Uzaktan Çalışan İşçinin Çalışma Yeri İş Müfettişince Denetlenebilir Mi?

Evde Uzaktan Çalışan İşçinin Çalışma Yeri İş Müfettişince Denetlenebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nda, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını devletin izleyeceği, denetleyeceği ve teftiş edeceği hüküm altına alınmıştır (m. 91/1). Çalışma hayatını düzenleyen kuralların…

İş Sözleşmesini Fesheden Taraf Bu Kararından Tek Taraflı Olarak Dönebilir Mi?

İş Sözleşmesini Fesheden Taraf Bu Kararından Tek Taraflı Olarak Dönebilir Mi?

İş sözleşmesi, ”bir tarafın, (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme” olarak tanımlanmaktadır (İşK m.8/1). İş sözleşmesi tarafların…

Yatırım Kuruluşlarının Yatırım Hizmet ve Faaliyeti veya Yan Hizmetlerden Kaynaklanan Nakit Ödeme veya Sermaye Piyasası Aracı Teslim Yükümlülüklerini Yerine Getiremediğinin veya Kısa Sürede Yerine Getiremeyeceğinin Tespiti Halinde Yatırımcıların Tazmin Kararı Alınması*

Yatırım Kuruluşlarının Yatırım Hizmet ve Faaliyeti veya Yan Hizmetlerden Kaynaklanan Nakit Ödeme veya Sermaye Piyasası Aracı Teslim Yükümlülüklerini Yerine Getiremediğinin veya Kısa Sürede Yerine Getiremeyeceğinin Tespiti Halinde Yatırımcıların Tazmin Kararı Alınması*

İşbu yazıda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 85 ve 86’ncı maddelerine dayanılarak hazırlanan “Yatırımcıların Tazmini İle Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) kapsamında,…

Zamanaşımına Uğrayan Varlıkların Yatırımcı Tazmin Merkezine Emaneten Devri ve İadesinde Son Durum*

Zamanaşımına Uğrayan Varlıkların Yatırımcı Tazmin Merkezine Emaneten Devri ve İadesinde Son Durum*

1. Giriş Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83’üncü maddesine ve 85’inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği[1] (Yönetmelik) 26.08.2021 tarihi…

İşveren Nakdi Yemek ve Yol Ücreti Yerine İkame Olarak Yemek ve Otobüs Bileti Verebilir Mi?

İşveren Nakdi Yemek ve Yol Ücreti Yerine İkame Olarak Yemek ve Otobüs Bileti Verebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nda işçilere yol ve yemek yardımı verilmesi gerektiğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Yol ve yemek yardımları, iş sözleşmesi ya da toplu iş…

Kadın İşçiler Hangi İşlerde Gece Yedibuçuk Saatten Fazla Çalıştırılabilir?

Kadın İşçiler Hangi İşlerde Gece Yedibuçuk Saatten Fazla Çalıştırılabilir?

Çalışma hayatında gece süresinde çalışmanın zorluğu dikkate alınarak iş mevzuatında gece çalışma süreleri sınırlandırılmıştır. Gece çalışma süresinin sınırlandırılması işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanmasına yönelik önemli…

Yurtdışında Türk Firmasında Çalışan İşçilerin Bayram Tatili Ücretleri Nasıl Ödenmelidir?

Yurtdışında Türk Firmasında Çalışan İşçilerin Bayram Tatili Ücretleri Nasıl Ödenmelidir?

Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin iş mevzuatı ile görevli özel daireleri arasında oluşan içtihat farklılıklarının giderilmesi amacıyla, 2020 yılı Eylül ayında yapılan görüşmeler sonucunda alınan…

Telafi Çalışmasını Kabul Etmeyen İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi?

Telafi Çalışmasını Kabul Etmeyen İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi?

4857 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde; ”Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden…

TTK Uyarınca Sözleşmeye Aykırı Davranışta Bulunmaya Yöneltme ”“Inciting To Breach Of Contract Under TCC

TTK Uyarınca Sözleşmeye Aykırı Davranışta Bulunmaya Yöneltme ”“Inciting To Breach Of Contract Under TCC

KISALTMALAR Bkz. Bakınız eTTK 29.06.1956 Tarih ve 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu HD Hukuk Dairesi İÜHFM İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası TBK 11.01.2011 Tarih…