Aracılı ve Dijital Menkul Kıymetlere İlişkin Uluslararası Yasal Çerçeve: Müşteri Varlıklarının Korunması ve Teminat Bağlamında Özel Hukuk ile Düzenleyici Hukukun Gerekli Etkileşimi [Kitap Bölümü]

Aracılı ve Dijital Menkul Kıymetlere İlişkin Uluslararası Yasal Çerçeve: Müşteri Varlıklarının Korunması ve Teminat Bağlamında Özel Hukuk ile Düzenleyici Hukukun Gerekli Etkileşimi [Kitap Bölümü]

Giriş Yatırım menkul kıymetleri farklı şekillerde neşet eder. Başlangıçta, bunlar öncelikle doğrudan fiziki sertifikalar şeklinde veya hisse senetlerine nâtık olarak ihraç ediliyor ve tutuluyordu. Daha…

İşletmeler Yapay Zekâyı Nasıl Sorumlu Bir Şekilde Kullanabilir ve Etik ve Güvenlik Sorunlarını Nasıl Çözebilir? [Thomson Reuters Analizi]

İşletmeler Yapay Zekâyı Nasıl Sorumlu Bir Şekilde Kullanabilir ve Etik ve Güvenlik Sorunlarını Nasıl Çözebilir? [Thomson Reuters Analizi]

Yapay zekâ (artificial intelligence) kullanımındaki etik ve güvenlik kaygılarını ele almak, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve sorumlu yönetim çerçevelerini vurgulamaktır. Thomson Reuters’in “Profesyonellerin Geleceği” (Future of…

Madencilik Sektöründe ‘Alt İşleme’ İstikametinde Yönlendirme [Endonezya Deneyimi]

Madencilik Sektöründe ‘Alt İşleme’ İstikametinde Yönlendirme [Endonezya Deneyimi]

Giriş Madencilik sektörünün uçsuz bucaksız dünyasında yolculuk, ham minerallerin topraktan çıkarılmasıyla bitmez. Bunun yerine, bu yalnızca alt işleme (downstream) veya “Hilirisasi”[1] olarak da bilinen dönüştürücü…

‘Bankaların Doğal Adalet İçin Bankacılık Yapması’ [Hindistan Bankacılık Hukuku Minvalinde Bir Değerlendirme]

‘Bankaların Doğal Adalet İçin Bankacılık Yapması’ [Hindistan Bankacılık Hukuku Minvalinde Bir Değerlendirme]

Bombay Yüksek Mahkemesi (Bombay High Court), bu ayın başlarında açıklanan bir kararında[1], borcunu ödemede temerrüde düşen bir borçluyu ‘kasıtlı temerrüde düşen’ (willful defaulter) olarak belirlerken…