Avrupa Birliği Hukukunda Doğrudan Etki Prensibinin Ab Hukukunun Üstünlüğü/Önceliği Prensibi İle İlişkisine Ab Hukukunda Özel İcrailiğin (Private Enforcement) Temini Mekanizması Perspektifinden Bir Bakış

Avrupa Birliği Hukukunda Doğrudan Etki Prensibinin Ab Hukukunun Üstünlüğü/Önceliği Prensibi İle İlişkisine Ab Hukukunda Özel İcrailiğin (Private Enforcement) Temini Mekanizması Perspektifinden Bir Bakış

Avrupa birliğinin entegrasyon sürecinde birlik kuralların uygulanması problemi ortaya çıkmıştır. Üye devletler AB kurallarını iç hukukuna entegre etmesi ve uygulanmasını sağlaması konusunda çekingen davranmaya başlamıştır.…