Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Soru ve Cevaplı)

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Soru ve Cevaplı)

Kişisel Veri Nedir? KVK Kanunu kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. (KVKK md. 3/1f. bent d) Tüzel kişilere…

Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Web Sitesi Çerez Rehberi

Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Web Sitesi Çerez Rehberi

TERİMLER Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin…

Covid-19 Hastalığı Bağlamında ‘İşçinin Sağlık Verisinin İşlenmesi’

Covid-19 Hastalığı Bağlamında ‘İşçinin Sağlık Verisinin İşlenmesi’

A. KİŞİSEL VERİ VE KAPSAMI 1. Kişisel Veri Gerçek kişiyi tanımlayan veya tanımlanabilir kılan her türlü veri, kişisel veridir. Bir sınırlandırılma bulunmamaktadır. Kişisel veriden bahsedebilmemiz…