İş Kazalarında Zamanaşımı Başlangıcı ve Süresi (Beginning and Duration of Statute of Limitations for Work Accidents)

İş Kazalarında Zamanaşımı Başlangıcı ve Süresi (Beginning and Duration of Statute of Limitations for Work Accidents)

ÖZ Resmi Gazete’nin 24.10.2023 tarih ve 32349 sayısında yayınlanan Anayasa Mahkemesinin Başvuru No:2019/345 ve 11.07.2023 tarihli kararına konu olan iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi…

Kesinleşen İmar Planları veya Parselasyon Planlarına Karşı Dava Açma Süresi

Kesinleşen İmar Planları veya Parselasyon Planlarına Karşı Dava Açma Süresi

İmar hukuku insan, toplum ve çevre ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli bir hayat ortamı oluşturmayı amaçlar. İnsan topluluklarının bir arada bulunmasıyla oluşan şehir mekanlarının düzenli yaşam…