“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Küresel İklim Değişikliği’ Konusundaki En Son Kararları” Üzerine

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Küresel İklim Değişikliği’ Konusundaki En Son Kararları” Üzerine

Giriş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi [AİHM/Mahkeme (European Court of Human Rights)], 09 Nisan 2024 tarihinde üç iklim değişikliği davasına ilişkin kararını[1] yayınladı. Elbette verilen hükümler…

AİHM Kararları Işığında Avukat ”“ Müvekkil Gizliliği Kavramı

AİHM Kararları Işığında Avukat ”“ Müvekkil Gizliliği Kavramı

Avukatlık Kanunu’nun Sır Saklama başlıklı 36. Maddesi uyarınca; “Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısiyle…