Alman “Yönetici ve Çalışan Sorumluluğu” Maddesinin/Hükmünün [‘Yönetim Kurulunun Sorumluluğu’ Minvalinde] Gözden Geçirilmesi

Alman “Yönetici ve Çalışan Sorumluluğu” Maddesinin/Hükmünün [‘Yönetim Kurulunun Sorumluluğu’ Minvalinde] Gözden Geçirilmesi

Alman hukukunda yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin katı kurallar göz önüne alındığında, söz konusu yönetim kurulu üyelerinin şirketin kendileri için yönetici ve çalışan sigortasını imzalamasını…

Şirket Yeniden Yapılandırma Yasaları Ne Yapabilir? Jeopolitik Şoklar, Yeni Alman Yeniden Yapılandırma Rejimi ve Yeniden Yapılandırma Yasalarının Sınırları*

Şirket Yeniden Yapılandırma Yasaları Ne Yapabilir? Jeopolitik Şoklar, Yeni Alman Yeniden Yapılandırma Rejimi ve Yeniden Yapılandırma Yasalarının Sınırları*

1. Giriş Şirket iflas hukuku, esasen şirketlerin finansal sıkıntılarını çözmek için bir araçtır. Yaşamaz durumdaki şirketler tasfiye edilir ve gelirleri alacaklılara dağıtılır. Yaşayabilir şirketler ise…