Almanya’da Borsaya Kote Firmaların Pay Sahipliği Yapılarındaki Son Gelişmeler: Karşılıklı/Çapraz Mülkiyetten Müşterek Mülkiyete*

Almanya’da Borsaya Kote Firmaların Pay Sahipliği Yapılarındaki Son Gelişmeler: Karşılıklı/Çapraz Mülkiyetten Müşterek Mülkiyete*

“Çalışmak ekmek, tembellik kıtlık getirir (Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot).” [Alman Atasözü] 1. Giriş Almanya, nominal gayrisafi yurtiçi hâsıla açısından dünya çapında ilk 5 ülke…

Ülkelerce Küresel Asgari Vergi Kabul Edildikten Sonra “Kontrol Edilen Yabancı Şirketler Mevzuatı” Kaldırılmalı mıdır?*

Ülkelerce Küresel Asgari Vergi Kabul Edildikten Sonra “Kontrol Edilen Yabancı Şirketler Mevzuatı” Kaldırılmalı mıdır?*

Muharrem ayına ve Onuncu gününün (Aşure) bereketine… Bazı OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development; Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) yetkililerinin, ülkelerin %15’lik küresel asgari…

Şirket Yeniden Yapılandırma Yasaları Ne Yapabilir? Jeopolitik Şoklar, Yeni Alman Yeniden Yapılandırma Rejimi ve Yeniden Yapılandırma Yasalarının Sınırları*

Şirket Yeniden Yapılandırma Yasaları Ne Yapabilir? Jeopolitik Şoklar, Yeni Alman Yeniden Yapılandırma Rejimi ve Yeniden Yapılandırma Yasalarının Sınırları*

1. Giriş Şirket iflas hukuku, esasen şirketlerin finansal sıkıntılarını çözmek için bir araçtır. Yaşamaz durumdaki şirketler tasfiye edilir ve gelirleri alacaklılara dağıtılır. Yaşayabilir şirketler ise…