ABD Hukuku Bağlamında “Esas/Ana Sözleşme” ve İçeriğinde Bulunması Gerekenler

ABD Hukuku Bağlamında “Esas/Ana Sözleşme” ve İçeriğinde Bulunması Gerekenler

Bir şirket birileri için doğru türde bir iş yapısıysa, muhtemelen “esas/ana sözleşme” (articles of incorporation) terimiyle karşılaşılmıştır. Bunlar şirket kurmanın gerekli bir parçasıdır. İşletmeyi yasal…

Belirlenmiş Ölçütleri Sağlamaları Koşuluyla Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler*

Belirlenmiş Ölçütleri Sağlamaları Koşuluyla Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler*

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun[*] (TTK) 397 nci maddesine 6335 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi ile eklenen dördüncü fıkraya göre, TTK m.398 kapsamında denetime tabi…

Halka Açık Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı*

Halka Açık Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı*

Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Hükümler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hazırlanırken, mülga 2499 sayılı Kanun döneminde tebliğ ile düzenlenen pay alım teklifine ilişkin esaslar[1] SPKn’na…

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Yeni Durum ve Döviz Kuru Şoklarının Olumsuz Etkilediği İşletmeler Bakımından Bir Öneri*

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Yeni Durum ve Döviz Kuru Şoklarının Olumsuz Etkilediği İşletmeler Bakımından Bir Öneri*

GİRİŞ Anonim şirketlerin finansal durumunun bozulması durumunda, zararların sermayeyi ne ölçüde etkilediği önem taşımaktadır. Finansal durumunun bozulması, zararların sermayeyi belirli ölçülerde karşılıksız bırakması, yani sermaye…

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrine İlişkin Olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Başlıca Değişiklikler*

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrine İlişkin Olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Başlıca Değişiklikler*

Giriş 2/3261 Esas Numaralı “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”[1] (Teklif) 16 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmuştur. Söz…