[Birleşik Krallık Hukukunda] ‘Uyuşmazlık Çözümü’nde Yapılan Değişiklikler: Küçük Alacaklar İçin ‘Zorunlu Arabuluculuk’

[Birleşik Krallık Hukukunda] ‘Uyuşmazlık Çözümü’nde Yapılan Değişiklikler: Küçük Alacaklar İçin ‘Zorunlu Arabuluculuk’

Giriş      ‘Hukuk Usulü Kuralları’ (Civil Procedure Rules) hakkındaki son yazıda, alternatif uyuşmazlık çözümü (alternative dispute resolution) kavramı ile bunun uyuşmazlıkların çözümündeki gönüllü karakteri tartışılmıştı. Alternatif…

Hindistan’da Ticaret Mahkemeleri Öncesi Arabuluculuk Kurumu Kanunu: Arabuluculuk Zorunlu mu, İsteğe Bağlı mı?*

Hindistan’da Ticaret Mahkemeleri Öncesi Arabuluculuk Kurumu Kanunu: Arabuluculuk Zorunlu mu, İsteğe Bağlı mı?*

1. Giriş 2015 yılında Ticaret Mahkemeleri Yasası’nın (kısaca ‘Yasa’; Commercial Courts Act) yürürlüğe girmesi, Hindistan’da ticari uyuşmazlık çözümünün etkinliğini ve iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik…

Hukuk Sigortaları Kurumu ve Zorunlu Hukuk Sigortası Üzerine Öneriler

Hukuk Sigortaları Kurumu ve Zorunlu Hukuk Sigortası Üzerine Öneriler

1. Hukuk Sigortaları Kurumu, Zorunlu Hukuk Sigortası Gerek yeni açılan Hukuk Fakülteleri gerekse yıllardır gündemde olan avukatlık sınavının ertelenmesine ilişkin yasal düzenlemeler avukat sayısında artışa…