Güncel Yargıtay Kararları Işığında Asıl İşveren ”“ Alt İşveren İlişkisi ve Pasif Husumet Yokluğu İtirazları

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Asıl İşveren ”“ Alt İşveren İlişkisi ve Pasif Husumet Yokluğu İtirazları

İş Kanunu’nun Tanımlar başlıklı 2. Maddesinin 6 ve 7. Fıkrasında; “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir…