Rekabet Hukuku Bağlamında “Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın Arızalı 102’nci Maddesi” Nasıl Düzeltilir?

Rekabet Hukuku Bağlamında “Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın Arızalı 102’nci Maddesi” Nasıl Düzeltilir?

Avrupa Komisyonu, 2024 yılının ortalarında, “Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma”nın (Treaty on the Functioning of the European Union) 102. maddesi uyarınca dışlayıcı kötüye kullanmalara/suiistimallere ilişkin…

‘Avrupa Adalet Divanı’ Kararlarının ‘Birleşik Krallık Veri Korumasına Etkisi’ni Anlama

‘Avrupa Adalet Divanı’ Kararlarının ‘Birleşik Krallık Veri Korumasına Etkisi’ni Anlama

Veri koruma yasalarının karmaşık ortamında, ulusal düzenlemeler ile uluslararası kararlar arasındaki etkileşim çoğu zaman ilgili sorunları gündeme getirmektedir. Avrupa Adalet Divanı’nın (European Court of Justice)…

Avrupa Adalet Divanı’nın “Xella Magyarország” Hakkındaki Kararının Anayasal ve Kurumsal Bağlamda Okunması*

Avrupa Adalet Divanı’nın “Xella Magyarország” Hakkındaki Kararının Anayasal ve Kurumsal Bağlamda Okunması*

      1. Giriş Son Xella Magyarország davasında (C-106/22[1]), Avrupa Adalet Divanı (European Court of Justice-ECJ), Macaristan’ın, yabancı sermayeli bir Macar şirketinin, doğrudan yabancı…

Hibrit Uzlaşmalar ve Masumiyet Karinesi: Peçe Altındaki Karar Bilmecesi [Hindistan Hukuku]*

Hibrit Uzlaşmalar ve Masumiyet Karinesi: Peçe Altındaki Karar Bilmecesi [Hindistan Hukuku]*

1. Giriş Avrupa Komisyonu (Komisyon), Barclays, Deutsche Bank, RBS ve Société Générale’nin Avro Faiz Oranı Türevleri (Euro Interest Rate Derivatives-EIRD) piyasasında bir kartele katılımını tesis…