Daha Dayanıklı Bir Gelecek Sağlamak İçin “Avrupa Finans Piyasalarının Güçlendirilmesi” [Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos’un Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası’nın ‘Avrupa Finansal Entegrasyonu Ortak Konferansı’ndaki 18 Haziran 2024 Tarihli Açılış Konuşması]

Daha Dayanıklı Bir Gelecek Sağlamak İçin “Avrupa Finans Piyasalarının Güçlendirilmesi” [Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos’un Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası’nın ‘Avrupa Finansal Entegrasyonu Ortak Konferansı’ndaki 18 Haziran 2024 Tarihli Açılış Konuşması]

Giriş Avrupa’nın finansal entegrasyonuna ilişkin bu yıllık ortak konferansta sizlere bir kez daha hitap etmekten mutluluk duyuyorum. Yıllar geçtikçe bu platform, Avrupa Birliği’nin (AB) finansal…

‘Avrupa Adalet Divanı’ Kararlarının ‘Birleşik Krallık Veri Korumasına Etkisi’ni Anlama

‘Avrupa Adalet Divanı’ Kararlarının ‘Birleşik Krallık Veri Korumasına Etkisi’ni Anlama

Veri koruma yasalarının karmaşık ortamında, ulusal düzenlemeler ile uluslararası kararlar arasındaki etkileşim çoğu zaman ilgili sorunları gündeme getirmektedir. Avrupa Adalet Divanı’nın (European Court of Justice)…

Avrupa Birliği Hukukunda Doğrudan Etki Prensibinin Ab Hukukunun Üstünlüğü/Önceliği Prensibi İle İlişkisine Ab Hukukunda Özel İcrailiğin (Private Enforcement) Temini Mekanizması Perspektifinden Bir Bakış

Avrupa Birliği Hukukunda Doğrudan Etki Prensibinin Ab Hukukunun Üstünlüğü/Önceliği Prensibi İle İlişkisine Ab Hukukunda Özel İcrailiğin (Private Enforcement) Temini Mekanizması Perspektifinden Bir Bakış

Avrupa birliğinin entegrasyon sürecinde birlik kuralların uygulanması problemi ortaya çıkmıştır. Üye devletler AB kurallarını iç hukukuna entegre etmesi ve uygulanmasını sağlaması konusunda çekingen davranmaya başlamıştır.…