Çoklu Oy Hakkı Direktifi [‘Oy Hakkında İmtiyaz’ Tanıma]: Kotasyon Yasası Marifetiyle Çoklu Oy Hakkının Geri Dönüşü

Çoklu Oy Hakkı Direktifi [‘Oy Hakkında İmtiyaz’ Tanıma]: Kotasyon Yasası Marifetiyle Çoklu Oy Hakkının Geri Dönüşü

Çoklu oy hakkı ya da oy hakkında imtiyaz[1] (multiple voting rights) her zaman tartışmalı olmuştur. Avrupa düzeyinde, artık Avrupa Birliği (AB) Kotasyon Yasası’nın (Listing Act)…

Avrupa Birliği’nin “Finansal Araç Piyasaları Yönetmeliği’nin (MiFIR) Gözden Geçirilmesi” Tek İsimli Kredi Temerrüt Takaslarını (CDS) Daha Şeffaf Hale Getirecek mi?

Avrupa Birliği’nin “Finansal Araç Piyasaları Yönetmeliği’nin (MiFIR) Gözden Geçirilmesi” Tek İsimli Kredi Temerrüt Takaslarını (CDS) Daha Şeffaf Hale Getirecek mi?

Tek isimli kredi temerrüt takasları (single-name credit default swaps; CDS), iki karşı taraf arasında, borçlanma referans kuruluşunun temerrüt riskini ‘değiştirmek’ için yapılan türev ürünlerdir. CDS…

Merkez Bankalarının Varlık Alımlarını Kullanma Nedenleri ile Varlık Satın Almanın Fayda ve Maliyetleri [Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu Üyesi Isabel Schnabel’in Japonya Merkez Bankası’nın 2024 Konferansında Yaptığı “Fiyat Dinamikleri ve Para Politikası Zorlukları: Alınan Dersler ve İlerisi” Konulu Konuşma]*

Merkez Bankalarının Varlık Alımlarını Kullanma Nedenleri ile Varlık Satın Almanın Fayda ve Maliyetleri [Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu Üyesi Isabel Schnabel’in Japonya Merkez Bankası’nın 2024 Konferansında Yaptığı “Fiyat Dinamikleri ve Para Politikası Zorlukları: Alınan Dersler ve İlerisi” Konulu Konuşma]*

2008’deki küresel finans krizinden bu yana dünya çapında birçok merkez bankası para politikasını yürütürken varlık alımlarını kullanmaktadır. Örneğin Avro Bölgesi’nde son 15 yılın 13’ünde varlık…

Rekabet Hukuku Bağlamında “Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın Arızalı 102’nci Maddesi” Nasıl Düzeltilir?

Rekabet Hukuku Bağlamında “Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın Arızalı 102’nci Maddesi” Nasıl Düzeltilir?

Avrupa Komisyonu, 2024 yılının ortalarında, “Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma”nın (Treaty on the Functioning of the European Union) 102. maddesi uyarınca dışlayıcı kötüye kullanmalara/suiistimallere ilişkin…

Bankaların Vitrinlerindeki Perdelerin Kapatılması: ‘Vitrin Süsleme’ Hadisesi

Bankaların Vitrinlerindeki Perdelerin Kapatılması: ‘Vitrin Süsleme’ Hadisesi

Bazı bankalar raporlama tarihleri civarında bilanço kalemlerini azaltmaktadır. Bu tür “vitrin süsleme” (window dressing) bir bankanın gerçek risklerini gizler, piyasaların yanı sıra bankanın esnekliğine ve…

‘Avrupa Adalet Divanı’ Kararlarının ‘Birleşik Krallık Veri Korumasına Etkisi’ni Anlama

‘Avrupa Adalet Divanı’ Kararlarının ‘Birleşik Krallık Veri Korumasına Etkisi’ni Anlama

Veri koruma yasalarının karmaşık ortamında, ulusal düzenlemeler ile uluslararası kararlar arasındaki etkileşim çoğu zaman ilgili sorunları gündeme getirmektedir. Avrupa Adalet Divanı’nın (European Court of Justice)…

Adalet Divanı ‘Lexel’ Kararını Yeniden Gözden Geçirmeli mi? [Başsavcı (Nicholas) Emiliou’nun ‘X BV – Hollanda Maliye Bakanlığı Davası’na (“Emsallere Uygunluk İlkesi”) İlişkin Görüşü (C-585/22)]

Adalet Divanı ‘Lexel’ Kararını Yeniden Gözden Geçirmeli mi? [Başsavcı (Nicholas) Emiliou’nun ‘X BV – Hollanda Maliye Bakanlığı Davası’na (“Emsallere Uygunluk İlkesi”) İlişkin Görüşü (C-585/22)]

Giriş İlişkili iki taraf arasında muvazaalı şartlarda yapılan bir işlem kötüye kullanım teşkil edebilir mi? Emsallere uygunluk şartına (arm’s length requirement) uyum “birincil Avrupa Birliği…