‘Bağımsız Denetime Tabi Şirketler’ Bakımından 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Değişiklikler Sonrasındaki Durum*

‘Bağımsız Denetime Tabi Şirketler’ Bakımından 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Değişiklikler Sonrasındaki Durum*

1. Giriş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun[1] (TTK) 397’nci maddesine 6335 sayılı Kanun’un[2] 18’inci maddesi ile eklenen dördüncü fıkraya göre, TTK m.398 kapsamında denetime tabi…

ABD Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun Önerdiği “Yasa ve Yönetmeliklere Uyumsuzluk ile İlgili Bağımsız Denetçi Yükümlülüklerini Güçlendirmek” İçin Bağımsız Denetim Standartlarındaki Önemli Değişiklikler*

ABD Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun Önerdiği “Yasa ve Yönetmeliklere Uyumsuzluk ile İlgili Bağımsız Denetçi Yükümlülüklerini Güçlendirmek” İçin Bağımsız Denetim Standartlarındaki Önemli Değişiklikler*

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (United States Public Company Accounting Oversight Board-PCAOB), 06 Haziran 2023 tarihinde, denetim standartlarında, yasa ve…

Belirlenmiş Ölçütleri Sağlamaları Koşuluyla Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler*

Belirlenmiş Ölçütleri Sağlamaları Koşuluyla Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler*

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun[*] (TTK) 397 nci maddesine 6335 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi ile eklenen dördüncü fıkraya göre, TTK m.398 kapsamında denetime tabi…

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemler İle Bankaların Kredi İşlemlerinde “Bağımsız Denetim” Konusu*

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemler İle Bankaların Kredi İşlemlerinde “Bağımsız Denetim” Konusu*

1. Türk Ticaret Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı Hükümleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397’nci maddesine 6335 sayılı Kanun’un 18’inci maddesiyle eklenen dördüncü fıkraya…