ABD Bağlamında ‘Firma Kalite Kontrol Sistemi Bağımsız Denetim Standardı’nda Yapılan Yenileşme [Kural Koyma Raporu Yönetici Özeti]

ABD Bağlamında ‘Firma Kalite Kontrol Sistemi Bağımsız Denetim Standardı’nda Yapılan Yenileşme [Kural Koyma Raporu Yönetici Özeti]

Kayıtlı kamusal muhasebe firmalarının (“firmaların”) kalite kontrol sistemlerini önemli ölçüde iyileştirmelerine yol açacağına inandığımız yeni bir Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (Public Company Accounting…

ABD Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu Tarafından Getirilen “Bağımsız Denetimin Yürütülmesinde Bağımsız Denetçinin Genel Sorumlulukları” Başlıklı Yeni Standart ile Diğer Bazı Standartlarda Yapılan Değişiklikler Üzerine

ABD Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu Tarafından Getirilen “Bağımsız Denetimin Yürütülmesinde Bağımsız Denetçinin Genel Sorumlulukları” Başlıklı Yeni Standart ile Diğer Bazı Standartlarda Yapılan Değişiklikler Üzerine

Giriş Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (Public Company Accounting Oversight Board-PCAOB[1]), 13 Mayıs 2024 tarihinde “Bağımsız Denetimin Yürütülmesinde Bağımsız Denetçinin Genel Sorumlulukları” (General Responsibilities…

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Baş Muhasebecisinin “Bağımsız Denetim Firmalarında Sağlıklı Bir ‘Üst Düzey Tavır/Üslup/Tonlama’ Geliştirilmesi” Konusundaki Görüşleri

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Baş Muhasebecisinin “Bağımsız Denetim Firmalarında Sağlıklı Bir ‘Üst Düzey Tavır/Üslup/Tonlama’ Geliştirilmesi” Konusundaki Görüşleri

Giriş Bağımsız denetim firmaları (audit firms), tüm özel sektör işletmelerinin sahip olduğu kâr elde etme konusunda aynı meşru çıkara sahip özel işletmelerdir. [1] Ancak bağımsız…

‘Bağımsız Denetime Tabi Şirketler’ Bakımından 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Değişiklikler Sonrasındaki Durum*

‘Bağımsız Denetime Tabi Şirketler’ Bakımından 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Değişiklikler Sonrasındaki Durum*

1. Giriş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun[1] (TTK) 397’nci maddesine 6335 sayılı Kanun’un[2] 18’inci maddesi ile eklenen dördüncü fıkraya göre, TTK m.398 kapsamında denetime tabi…

ABD Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun Önerdiği “Yasa ve Yönetmeliklere Uyumsuzluk ile İlgili Bağımsız Denetçi Yükümlülüklerini Güçlendirmek” İçin Bağımsız Denetim Standartlarındaki Önemli Değişiklikler*

ABD Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun Önerdiği “Yasa ve Yönetmeliklere Uyumsuzluk ile İlgili Bağımsız Denetçi Yükümlülüklerini Güçlendirmek” İçin Bağımsız Denetim Standartlarındaki Önemli Değişiklikler*

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (United States Public Company Accounting Oversight Board-PCAOB), 06 Haziran 2023 tarihinde, denetim standartlarında, yasa ve…