Yönetici Bağımsızlığının (ya da ‘Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ Hadisesinin) Yeniden Tasarlanması

Yönetici Bağımsızlığının (ya da ‘Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ Hadisesinin) Yeniden Tasarlanması

Bağımsız yöneticiler (independent directors) başlangıçta şirket yönetim kurulunun yönetimin gücünü kontrol etme yeteneğini koruyabilecek hissedar çıkarlarının koruyucuları olarak düşünülmüştü. O zamandan beri modern kurumsal yönetişimin…