Yarının Diyaloglarını Şekillendirme: Şirketler ve Yatırımcılar Arasındaki Uçurumları Kapatma [‘Birleşik Krallık Yatırımcı Forumu Raporu’ndan Bazı Bulgular]

Yarının Diyaloglarını Şekillendirme: Şirketler ve Yatırımcılar Arasındaki Uçurumları Kapatma [‘Birleşik Krallık Yatırımcı Forumu Raporu’ndan Bazı Bulgular]

Giriş Yatırımcı Forumu, değişim ve belirsizliğin baskın özellikler olduğu dinamik yatırım ortamında, Birleşik Krallık’ta kote edilen şirketler ile onların kurumsal yatırımcıları arasındaki önemli diyalogların kapsamlı…

[Birleşik Krallık Hukukunda] ‘Uyuşmazlık Çözümü’nde Yapılan Değişiklikler: Küçük Alacaklar İçin ‘Zorunlu Arabuluculuk’

[Birleşik Krallık Hukukunda] ‘Uyuşmazlık Çözümü’nde Yapılan Değişiklikler: Küçük Alacaklar İçin ‘Zorunlu Arabuluculuk’

Giriş      ‘Hukuk Usulü Kuralları’ (Civil Procedure Rules) hakkındaki son yazıda, alternatif uyuşmazlık çözümü (alternative dispute resolution) kavramı ile bunun uyuşmazlıkların çözümündeki gönüllü karakteri tartışılmıştı. Alternatif…

Aracılı ve Dijital Menkul Kıymetlere İlişkin Uluslararası Yasal Çerçeve: Müşteri Varlıklarının Korunması ve Teminat Bağlamında Özel Hukuk ile Düzenleyici Hukukun Gerekli Etkileşimi [Kitap Bölümü]

Aracılı ve Dijital Menkul Kıymetlere İlişkin Uluslararası Yasal Çerçeve: Müşteri Varlıklarının Korunması ve Teminat Bağlamında Özel Hukuk ile Düzenleyici Hukukun Gerekli Etkileşimi [Kitap Bölümü]

Giriş Yatırım menkul kıymetleri farklı şekillerde neşet eder. Başlangıçta, bunlar öncelikle doğrudan fiziki sertifikalar şeklinde veya hisse senetlerine nâtık olarak ihraç ediliyor ve tutuluyordu. Daha…

Birleşik Krallık’ta Yapılan Araştırma: “Yüksek Öğretimin Kara Para Aklama Konusunda Yeni Ev Ödevleri Bulunuyor”

Birleşik Krallık’ta Yapılan Araştırma: “Yüksek Öğretimin Kara Para Aklama Konusunda Yeni Ev Ödevleri Bulunuyor”

Giriş Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmada, kolejlerin ve üniversitelerin kirli parayı temizlemek için kullanıldıklarını fark etme konusunda ne yazık ki yeterince hazırlıklı olmadıkları görülmüştür. 2021…

(Birleşik Krallık) ‘Yeni Kurumsal Şeffaflık Yasası’: Kurumsal Mülkiyete Işık Tutuyor

(Birleşik Krallık) ‘Yeni Kurumsal Şeffaflık Yasası’: Kurumsal Mülkiyete Işık Tutuyor

Giriş Günümüzün küresel ekonomisinde şeffaflık ve hesap verebilirlik, kurumsal sektörde güven ve dürüstlüğün sürdürülmesi açısından çok önemlidir. Dünya çapındaki hükümetler, anonim paravan (gayri faal) şirketler…

‘Avrupa Birliği Finansal Araç Piyasaları Yönetmeliği Hakkında Rapor ile Avrupa Konsolide Bandı’: Sermaye Piyasaları Birliğine Doğru Atılmış Bir Adım

‘Avrupa Birliği Finansal Araç Piyasaları Yönetmeliği Hakkında Rapor ile Avrupa Konsolide Bandı’: Sermaye Piyasaları Birliğine Doğru Atılmış Bir Adım

Giriş Konsolide Bant (consolidated tape), özsermaye unsurları (hisseler/pay senetleri ve borsa yatırım fonları), tahviller ve türev ürünler [equity (shares and ETFs), bonds, and derivatives] de…

Finansal Raporlama Konseyi’nin Yayınladığı ‘Güncellenmiş Birleşik Krallık Kurumsal Yönetim Kuralları ve Kılavuzu’ Üzerine

Finansal Raporlama Konseyi’nin Yayınladığı ‘Güncellenmiş Birleşik Krallık Kurumsal Yönetim Kuralları ve Kılavuzu’ Üzerine

Finansal Raporlama Konseyi (Financial Reporting Council), çoğu 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan güncellenmiş Birleşik Krallık Kurumsal Yönetim Kurallarını [kısaca ‘Kurallar’ (updated United…

Birleşik Krallık Bağlamında ‘Yapay Zekâ Düzenleme Ortamı’ndaki En Son Gelişmeler

Birleşik Krallık Bağlamında ‘Yapay Zekâ Düzenleme Ortamı’ndaki En Son Gelişmeler

Giriş Yapay zekâ (artificial intelligence) sektörü şu anda Birleşik Krallık ekonomisine 3,7 milyar sterlin tutarında katkıda bulunmakta[1] ve ülke çapında 50 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.…

‘Savaşlar ve Finansal Suçların Değişen Yüzü’: Londra’nın Kirli Paraya Yumuşak Dokunuşu

‘Savaşlar ve Finansal Suçların Değişen Yüzü’: Londra’nın Kirli Paraya Yumuşak Dokunuşu

Giriş      Manşetler dolandırıcılıkların ayrıntılarını açıkladığından, kara para aklamanın insani bedeli çoğu zaman fark edilmiyor. Ancak araştırmaların gösterdiği gibi, yasa dışı fonlar terörizmi finanse etmek için…