Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için ‘Dijital Finansman Görev Gücü’: Birleşmiş Milletler Rapor Özeti*

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için ‘Dijital Finansman Görev Gücü’: Birleşmiş Milletler Rapor Özeti*

Dijitalleşme (digitalization), bizi Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (Sustainable Development Goals-SDGs) ulaşmaya itebilir. Günümüzün benzeri görülmemiş krizine verdiğimiz yanıt, savunmasız insanları desteklemek, eşitsizlikleri azaltmak, geçim kaynaklarını sürdürmek…