Tedavi Gördüğü Hekimden, Çalışabilir Belgesi Almaksızın Çalışan Sigortalıya Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenir Mi?

Tedavi Gördüğü Hekimden, Çalışabilir Belgesi Almaksızın Çalışan Sigortalıya Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenir Mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 96 ncı maddesine göre, “Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve…