Sabit Bir İşyerinde Çalışan Ancak İşyeri Şehir Dışında Olan İşçilerin, İşe Gidiş Gelişlerinde Araçta Geçen Süreler İş Süresinden Sayılır Mı?

Sabit Bir İşyerinde Çalışan Ancak İşyeri Şehir Dışında Olan İşçilerin, İşe Gidiş Gelişlerinde Araçta Geçen Süreler İş Süresinden Sayılır Mı?

Çalışma (İş) süresi 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olmasına rağmen (m.63) tanımı yapılmamıştır. Ancak çalışma süresinin tanımı İş Kanunu’na ilişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde yapılmıştır. Buna…

Telafi Çalışmasını Kabul Etmeyen İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi?

Telafi Çalışmasını Kabul Etmeyen İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi?

4857 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde; ”Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden…

Bir Dönem Kısmi Süreli Bir Dönem de Tam Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanmalıdır?

Bir Dönem Kısmi Süreli Bir Dönem de Tam Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanmalıdır?

Küresel ekonominin hüküm sürdüğü dünyamızda yaşanan ekonomik krizler ve salgın hastalıklar (sars, mers, ebola ve koronavirüs gibi), nedeniyle istihdamda ciddi daralmalar meydana gelmekte ve ortaya…

İşçinin, Ara Dinlenmesinde Fiilen Çalışmadığı Ancak Makinenin Başında Bekletildiği Süre İş Süresinden Sayılır Mı?

İşçinin, Ara Dinlenmesinde Fiilen Çalışmadığı Ancak Makinenin Başında Bekletildiği Süre İş Süresinden Sayılır Mı?

İş süresinin düzenlenmesine ilişkin hükümler, öncelikle iş gücünün korunması amacına hizmet etmektedir. Bu amacın gerçekleştirilmesi, sadece günlük çalışma süresinin sınırlandırılmasını değil, aynı zamanda işçilere çalışma…