Uluslararası Yatırım Hukuku ve Hukukun Üstünlüğü: Çin Örneği

Uluslararası Yatırım Hukuku ve Hukukun Üstünlüğü: Çin Örneği

Yeni bir makalede, uluslararası yatırım anlaşmalarının (international investment agreements) yerel düzeyde hukukun üstünlüğünü güvence altına almaya ve geliştirmeye yardımcı olduğu şeklindeki anlatıya karşı çıkılmakta ve…

İşyerlerinde Yapay Zekâ Verilerinin Korunmasına Yönelik Kapsamlı Küresel Kılavuz

İşyerlerinde Yapay Zekâ Verilerinin Korunmasına Yönelik Kapsamlı Küresel Kılavuz

Giriş Aynı temel çerçeve, yapay zekânın verileri nasıl işlediğine ilişkin ortaya çıkan yeni düzenlemelerin hemen hemen tamamını desteklemektedir ki; bu, kesinlikle bir dizi yasa olmasına…