‘Sütun 2’: Nitelikli Yurt İçi Asgari Tamamlama Vergisi mi yoksa Güvenli Liman Yurt İçi Asgari Tamamlama Vergisi mi?*

‘Sütun 2’: Nitelikli Yurt İçi Asgari Tamamlama Vergisi mi yoksa Güvenli Liman Yurt İçi Asgari Tamamlama Vergisi mi?*

Merhum hocam (işletme vergiciliği) Prof. Dr. Adnan Tezel anısına… Küresel Matrah Aşındırmayı Önleme Model Kuralları (Global Anti-Base Erosion Model Rules-GloBE Rules), ‘Nitelikli Yurt İçi Asgari…