Sözleşmeye Dayalı İlişkilerde Belirsizliklerin “Contra Proferentem” Doktrini Marifetiyle Çözülmesi

Sözleşmeye Dayalı İlişkilerde Belirsizliklerin “Contra Proferentem” Doktrini Marifetiyle Çözülmesi

Giriş Tarafların kendi çıkarlarını korumak için titizlikle anlaşmalar hazırladığı sözleşme müzakereleri ve taslak hazırlamanın karmaşık alanında, ortaya çıkan belgeler genellikle karmaşık bir hukuki dil taşır.…