Avukatlık Bürolarında Covid-19 Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ve Hukuki Sorumluluk

Avukatlık Bürolarında Covid-19 Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ve Hukuki Sorumluluk

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Koruma Yükümlülüğü Kapsamında Tedbirler Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 2016/36 sayılı duyurusunda da belirttiği üzere avukatlık büroları az tehlikeli sınıfta yer…

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflas Hukukunu İlgilendiren Önlemler

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflas Hukukunu İlgilendiren Önlemler

Giriş Ülkemiz tarihinde sayısız felaket yaşanmış olmasına karşın, medenî usûl ve icra-iflas hukuku alanında olağanüstü koşulların olağanüstü rejimine dair hukuk birikiminin oluşmayışı, bunun sonucunda adlî…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Pandemi Döneminde Kadına Karşı Şiddet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Pandemi Döneminde Kadına Karşı Şiddet

Tarihe tanıklık ettiğimiz günler… Dünyada yaşanan büyük ve geniş ölçekli salgınları, insanların bu süreçte neler yaşadığını, kayıpları tarih kitaplarında okur veya belgesellerde izlerdik. Kitaplarda okuduğumuz,…