Covid-19 Pandemisi Sırasında Çek Cumhuriyeti’nde Kurumsal Yeniden Yapılandırma Yasalarında Yapılan Değişiklikler*

Covid-19 Pandemisi Sırasında Çek Cumhuriyeti’nde Kurumsal Yeniden Yapılandırma Yasalarında Yapılan Değişiklikler*

Covid-19 salgını sırasında, şirketlerin finansal sağlığı (financial health of companies) önemli ölçüde bozulduğu için dünya çapındaki kurumsal yeniden yapılandırma yasaları bir stres testinden geçti. Çek…

Şirket Yeniden Yapılandırma Yasaları Ne Yapabilir? Jeopolitik Şoklar, Yeni Alman Yeniden Yapılandırma Rejimi ve Yeniden Yapılandırma Yasalarının Sınırları*

Şirket Yeniden Yapılandırma Yasaları Ne Yapabilir? Jeopolitik Şoklar, Yeni Alman Yeniden Yapılandırma Rejimi ve Yeniden Yapılandırma Yasalarının Sınırları*

1. Giriş Şirket iflas hukuku, esasen şirketlerin finansal sıkıntılarını çözmek için bir araçtır. Yaşamaz durumdaki şirketler tasfiye edilir ve gelirleri alacaklılara dağıtılır. Yaşayabilir şirketler ise…

“Kovid-19 Kapsamında Alınan Tedbirlerin Ekonomik Büyüklüğü”ne Dair Kamu Maliyesi Raporu 2021-II’deki Başlıca Saptamalar*

“Kovid-19 Kapsamında Alınan Tedbirlerin Ekonomik Büyüklüğü”ne Dair Kamu Maliyesi Raporu 2021-II’deki Başlıca Saptamalar*

Kamu Maliyesi Raporunun Eylül 2021 nüshası[1] Hazine Maliye Bakanlığı tarafından 28 Eylül 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış olup; oldukça kapsamlı verileri içeren Raporun yazımız başlığına dair…

İdari Bir Kararla Kapatılan İşyeri Çalışanları Haklı Fesih Yaparak Tazminat Talebinde Bulunabilir Mi?

İdari Bir Kararla Kapatılan İşyeri Çalışanları Haklı Fesih Yaparak Tazminat Talebinde Bulunabilir Mi?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgın sürecinde, hastalığın etkisini azaltılmak amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve bazı işyerlerin de idarece alınan kararlarla…

Korona Günlerinde Uyarlama

Korona Günlerinde Uyarlama

1. Giriş : Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Dünya COVID-19 pandemisi ile mücadelesini sürdürürken; salgının sağlıkla birlikte siyasal gelişmeler, ekonomi, ticaret, eğitim, üretim ve turizm sektörleri…

COVID-19 Avukatlar İçin “Meslek Hastalığı” Olarak Kabul Edilmelidir.

COVID-19 Avukatlar İçin “Meslek Hastalığı” Olarak Kabul Edilmelidir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaa “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık”a ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda “çalıştığı veya yaptığı…

Fesih Yasağına Rağmen İşçi Çıkaran İşveren İdari Para Cezası Dışında Hangi Hukuki Sonuçlarla Karşılaşabilir?

Fesih Yasağına Rağmen İşçi Çıkaran İşveren İdari Para Cezası Dışında Hangi Hukuki Sonuçlarla Karşılaşabilir?

2020 yılının Mart ayı itibariyle Dünya’da ilan edilen pandemi nedeniyle çalışma ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. İşyerlerinin pandemi sürecinde olumsuz etkilenmeleri sonucunda siyasi iktidarlar yeni…