Birleşik Krallık Transfer Fiyatlandırması (Rejimi): ‘Dağıtılmış Kârlar Vergisi’nin Yol Açtığı Çifte Sorun

Birleşik Krallık Transfer Fiyatlandırması (Rejimi): ‘Dağıtılmış Kârlar Vergisi’nin Yol Açtığı Çifte Sorun

Giriş 2015’te yayımlanan ilk yazıda[1], Birleşik Krallık Dağıtılmış Kârlar Vergisi, Matrah Aşındırma ve Kâr Transferine (base erosion and profit shifting-BEPS) yardımcı mı yoksa zarar mı…