Kamu Emeklilik Fonlarının Ticari İşlemlerinin Devlete (Devlet Egemenliğine) Atfedilmesi: Elliott Associates-Kore Davasına İlişkin Bir Yorum

Kamu Emeklilik Fonlarının Ticari İşlemlerinin Devlete (Devlet Egemenliğine) Atfedilmesi: Elliott Associates-Kore Davasına İlişkin Bir Yorum

1. Giriş Kamu emeklilik sistemlerini[1] finanse etmek için hükümetlerin doğrudan veya dolaylı olarak sahip oldukları ve yönettikleri büyük sermaye havuzu olarak tanımlanabilecek kamu emeklilik fonları…

‘Devlet Borçlarının Yönetilmesi: Aşağıdan Yukarıya Bir Yaklaşım’ Başlıklı Dünya Bankası Kılavuz Notunda Yer Alan Tespitler

‘Devlet Borçlarının Yönetilmesi: Aşağıdan Yukarıya Bir Yaklaşım’ Başlıklı Dünya Bankası Kılavuz Notunda Yer Alan Tespitler

Devlet borçları (sovereign loans) dünyadaki ülkeler için önemli bir finansman kaynağıdır. Borçlanma, hükümetlerin sağlık, eğitim, altyapı ve yeşil geçiş gibi büyüme ve kalkınma için kilit…

Hakim ve Savcılar Kurulu’nun Yedi Üyesinin TBMM Tarafından Seçilmesi (2021)

Hakim ve Savcılar Kurulu’nun Yedi Üyesinin TBMM Tarafından Seçilmesi (2021)

GİRİŞ: GÜNCEL ANAYASAL VE SİYASAL DÜZEN VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNE Mutlak monarşiden meşruti monarşiye, meşruti monarşiden demokratik monarşiye veya cumhuriyete evrimde (özellikle Aydınlanma çağı ve siyasal…