“Finansın Dijitalleşmesi”: Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin 16 Mayıs 2024 Tarihli Raporu’nda Yer Alan Temel Hususlara İlişkin Kısa Bilgi*

“Finansın Dijitalleşmesi”: Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin 16 Mayıs 2024 Tarihli Raporu’nda Yer Alan Temel Hususlara İlişkin Kısa Bilgi*

Basel Komitesi, finansın dijitalleşmesinin bankalar ve denetim açısından etkilerine ilişkin bir rapor yayınladı. Anılan raporda, yeni teknolojilerin yararları ve riskleri ile bankacılık hizmetlerinin sağlanmasında teknolojik…

“Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik ile Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Birliği: Avrupa Birliği Finans Mevzuatının Güncel Sorunları Üzerine Düşünceler” Başlıklı Kitaba Kısa Bir Giriş*

“Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik ile Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Birliği: Avrupa Birliği Finans Mevzuatının Güncel Sorunları Üzerine Düşünceler” Başlıklı Kitaba Kısa Bir Giriş*

Avrupa finans sektörünün dayanıklılığı, yirmi yıldan kısa bir süre içinde iki kez teste tabi tutuldu. Bunun da ötesinde, dijitalleşme ve (insan kaynaklı) iklim değişikliği siyasi,…