Finansal Tablo Sahtekârlığının/Dolandırıcılığının Muhasebe İşgücü Üzerindeki ‘Dışsallıkları’ [Öğrencilerin Muhasebeci Olma İsteklerine Etkisi]*

Finansal Tablo Sahtekârlığının/Dolandırıcılığının Muhasebe İşgücü Üzerindeki ‘Dışsallıkları’ [Öğrencilerin Muhasebeci Olma İsteklerine Etkisi]*

Finansal tablo sahtekârlığının (financial statement fraud), insanların borsaya katılma isteklerinin azalması da dâhil olmak üzere birçok olumsuz etkisi vardır. Mali tabloları -hatta bazen hileli olanları-…