İşverence İş Sözleşmesinin Feshinde Dahi, İşçi Eğitim Giderlerini Ödemek Zorunda Mıdır?

İşverence İş Sözleşmesinin Feshinde Dahi, İşçi Eğitim Giderlerini Ödemek Zorunda Mıdır?

Uygulamada, işçilere masrafları işverence karşılanmak üzere verilen eğitim karşılığında, belli bir süre işyerinde çalışması iş sözleşmelerinde kararlaştırılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği dışında işverence işçiye verilen…