12 Yıllık Zorunlu Örgün Eğitim Kapsamında Özel Okulların Aldığı Eğitim Ücretlerine Uygulanan Katma Değer Vergisinin Alınmaması Üzerine Kısa Bir Çalışma

12 Yıllık Zorunlu Örgün Eğitim Kapsamında Özel Okulların Aldığı Eğitim Ücretlerine Uygulanan Katma Değer Vergisinin Alınmaması Üzerine Kısa Bir Çalışma

Günümüz toplumlarında kalkınma siyasal süreçlerin etki ettiği bütüncül bir kavramdır. Eğitim ise bir ülkenin geleceğini ve gelişmişliğinin birincil ölçütünü oluşturan kalkınmanın en önemli unsuru olarak…

Eğitim, İnsani Gelişmişlik Endeksi, Beşeri Sermaye ve Kalkınma İlişkilerinin Türkiye’deki Yansımasına Yönelik Kısa Bir Değerlendirme

Eğitim, İnsani Gelişmişlik Endeksi, Beşeri Sermaye ve Kalkınma İlişkilerinin Türkiye’deki Yansımasına Yönelik Kısa Bir Değerlendirme

Gelişmiş ülkelerin öne çıkan önemli özelliklerinden olan yetişmiş insan gücü oluşturmak için gerekli insanı yetişmeyi sağlayacak eğitimleri vermektir, buda alanında etkin ve yetkin insan gücüne…