Seçilmiş Ülkelerdeki Bazı Uluslararası Göstergelerin Gelişimi*

Seçilmiş Ülkelerdeki Bazı Uluslararası Göstergelerin Gelişimi*

Seçilmiş ülkelere ilişkin 2010-2020 dönemini kapsayan bazı ekonomik göstergeler, aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Bu göstergeler sırasıyla; Gayrisafi milli hasıla, Kişi başına milli gelir, Büyüme oranı,…

“Kovid-19 Kapsamında Alınan Tedbirlerin Ekonomik Büyüklüğü”ne Dair Kamu Maliyesi Raporu 2021-II’deki Başlıca Saptamalar*

“Kovid-19 Kapsamında Alınan Tedbirlerin Ekonomik Büyüklüğü”ne Dair Kamu Maliyesi Raporu 2021-II’deki Başlıca Saptamalar*

Kamu Maliyesi Raporunun Eylül 2021 nüshası[1] Hazine Maliye Bakanlığı tarafından 28 Eylül 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış olup; oldukça kapsamlı verileri içeren Raporun yazımız başlığına dair…