Halka Açık Kamu Yararına Çalışan Şirketler: Deneysel Bir Araştırma

Halka Açık Kamu Yararına Çalışan Şirketler: Deneysel Bir Araştırma

Pek çok şirket yatırımcılarını, müşterilerini ve çalışanlarını yalnızca kâra değil aynı zamanda çalışanlar, toplumlar ve çevre gibi kurumsal paydaşlara da önem verdiklerine ikna etmeye çalışır.…

İkili Pay Türüne (Hem Adi Hem de İmtiyazlı) Sahip Şirketler: Eşit (ve Eşit Olmayan) Muamele Anlaşmaları

İkili Pay Türüne (Hem Adi Hem de İmtiyazlı) Sahip Şirketler: Eşit (ve Eşit Olmayan) Muamele Anlaşmaları

Giriş İkili pay türüne sahip şirketler [oy hakları farklı olan iki veya daha fazla hisse/hisse senedi türüne sahip şirketler (dual-class companies)] tartışmalı oldukları kadar popülerdirler.…

ABD Hukuku Bağlamında “Esas/Ana Sözleşme” ve İçeriğinde Bulunması Gerekenler

ABD Hukuku Bağlamında “Esas/Ana Sözleşme” ve İçeriğinde Bulunması Gerekenler

Bir şirket birileri için doğru türde bir iş yapısıysa, muhtemelen “esas/ana sözleşme” (articles of incorporation) terimiyle karşılaşılmıştır. Bunlar şirket kurmanın gerekli bir parçasıdır. İşletmeyi yasal…