“ESG İle İlgili Fon İsimleri”ne İlişkin Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi [ESMA] Kılavuzları

“ESG İle İlgili Fon İsimleri”ne İlişkin Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi [ESMA] Kılavuzları

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (United States Securities and Exchange Commission-SEC) yakın zamanda yatırım şirketi adına ilişkin koşullarını sıkılaştırması[1] ve Finansal Davranışlar…

Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla “İnanca Dayalı Yatırım, Yönetim ve Sürdürülebilirlik”

Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla “İnanca Dayalı Yatırım, Yönetim ve Sürdürülebilirlik”

Erasmus Hukuk İncelemeleri dergisinde yayınlanan bir makalede, inanca dayalı yatırımın (faith-based investing) sürdürülebilirliğe (sustainability) giden bir yol olarak potansiyelini daha iyi anlamak için sürdürülebilirliği nasıl…

Uluslararası Yatırım Anlaşmalarına Yönelik ‘ESG Odaklı Reform’: Potansiyel Bir Çözüm

Uluslararası Yatırım Anlaşmalarına Yönelik ‘ESG Odaklı Reform’: Potansiyel Bir Çözüm

Geçtiğimiz yılın sonlarında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Çevre Özel Raportörü tarafından, yatırımcı-devlet anlaşmazlıklarının çözümü (investor-state dispute resolution-ISDS) ve bunun iklim değişikliği ve insan hakları…

“Avrupa Birliği Finansal Araç Piyasaları Direktifi II ve Sigorta Dağıtım Direktifi Yatırımcı Koruma Çerçevelerinin Sürdürülebilirliği” Hakkında

“Avrupa Birliği Finansal Araç Piyasaları Direktifi II ve Sigorta Dağıtım Direktifi Yatırımcı Koruma Çerçevelerinin Sürdürülebilirliği” Hakkında

Pek çok çalışma, yatırımcıların niyet ve tercihleri ile diğer taraftan gerçek davranışları arasında bir boşluk olduğunu [‘değer-eylem-boşluğu’ (value-action-gap)] göstermiştir. Bu boşluk, çevresel, sosyal ve kurumsal…