Finansal Raporlama Konseyi’nin Yayınladığı ‘Güncellenmiş Birleşik Krallık Kurumsal Yönetim Kuralları ve Kılavuzu’ Üzerine

Finansal Raporlama Konseyi’nin Yayınladığı ‘Güncellenmiş Birleşik Krallık Kurumsal Yönetim Kuralları ve Kılavuzu’ Üzerine

Finansal Raporlama Konseyi (Financial Reporting Council), çoğu 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan güncellenmiş Birleşik Krallık Kurumsal Yönetim Kurallarını [kısaca ‘Kurallar’ (updated United…

“Finansal Raporlamanın Stratejik Yatırımlara Etkisi: Satın Alma Yükümlülüklerinden Elde Edilen Kanıtlar” Başlıklı Makalenin Bulguları*

“Finansal Raporlamanın Stratejik Yatırımlara Etkisi: Satın Alma Yükümlülüklerinden Elde Edilen Kanıtlar” Başlıklı Makalenin Bulguları*

Firmalar, üretim maliyetlerini düşürmeye, kapasiteyi artırmaya veya ürün veya hizmetlerini çoğaltmaya yardımcı oldukları için gelecekteki karlarını artırmak için yatırımlar yaparlar. Ancak firmalar her zaman üretim…

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamanın Temelleri*

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamanın Temelleri*

Giriş* 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn[1]) 14’üncü maddesi gereğince, ihraççı, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından istenecek finansal tablo ve raporları,…

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemler İle Bankaların Kredi İşlemlerinde “Bağımsız Denetim” Konusu*

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemler İle Bankaların Kredi İşlemlerinde “Bağımsız Denetim” Konusu*

1. Türk Ticaret Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı Hükümleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397’nci maddesine 6335 sayılı Kanun’un 18’inci maddesiyle eklenen dördüncü fıkraya…