Tokenleştirilmiş Özel Fonlar (Hedge Fonlar ve Risk Sermayesi Fonları): Bir Hedge Fonun Tokenleştirilmesine İlişkin Yasal Sürece Genel Bakış

Tokenleştirilmiş Özel Fonlar (Hedge Fonlar ve Risk Sermayesi Fonları): Bir Hedge Fonun Tokenleştirilmesine İlişkin Yasal Sürece Genel Bakış

Giriş Dijital varlık sektörü gelişmeye devam ettikçe, hedge fonlar, risk sermayesi fonları ve özel sermaye fonları gibi özel yatırım fonlarının tokenizasyonu da dâhil olmak üzere…