Gelişmekte Olan Ülkeler için ‘Piyasa Finansmanı’nın Kilidini Açmak*

Gelişmekte Olan Ülkeler için ‘Piyasa Finansmanı’nın Kilidini Açmak*

Gelişmekte olan ülkelere yönelik piyasa finansmanı çökmüştür. Doğrudan borç verme, verilen garantiler, ortaklaşa finansman ve politika önerileri (through lending, guarantees, co-financing, and policy advice) yoluyla…

IMF: “Piyasa Reformları Gelişmekte Olan Ülkelerde Borçları İstikrarlı Hale Getirebilir ve Büyümeyi Teşvik Edebilir”*

IMF: “Piyasa Reformları Gelişmekte Olan Ülkelerde Borçları İstikrarlı Hale Getirebilir ve Büyümeyi Teşvik Edebilir”*

Reformları yürürlüğe koyan ülkelerin borç/GSYİH oranları, çok yıllı bir dönemde ortalama %3 puan düşmüştür. Küresel ekonomi son üç yılda çok sayıda şok yaşadı. Yükselen piyasalar…