1933 Tarihli Amerikan Bankacılık Yasası (Glass-Steagall) ve ‘Megabankalar İçin Yeni Bir Glass-Steagall Yasasına Duyulan Gereksinim’ Başlıklı Kitabın Genel Çerçevesi Üzerine*

1933 Tarihli Amerikan Bankacılık Yasası (Glass-Steagall) ve ‘Megabankalar İçin Yeni Bir Glass-Steagall Yasasına Duyulan Gereksinim’ Başlıklı Kitabın Genel Çerçevesi Üzerine*

Merhum ‘bankacılık hukuku ve uygulamaları’ dersi hocam Prof. Dr. Ali Sait YÜKSEL anısına… 1. 1933 Tarihli Amerikan Bankacılık Yasası (Glass-Steagall)[1] 1.1. Genel olarak Glass-Steagall Yasası,…