AYM Kararı Işığında; Olağanüstü Bir Fesih Yolu Olarak Şüphe Feshi Kavramı

AYM Kararı Işığında; Olağanüstü Bir Fesih Yolu Olarak Şüphe Feshi Kavramı

1.a a a  Genel Olarak Şüphe feshi kavramı ilk olarak 1931 yılında Alman Hukukunda ortaya çıkan 2007 yılından bu yana Yargıtay tarafından da kullanılan bir kavramdır.[1] Şüphe…