Vakıf Mülkiyeti ve Alacaklı Yönetişimi: Halka Açık Şirketlere İlişkin Kanıtlar

Vakıf Mülkiyeti ve Alacaklı Yönetişimi: Halka Açık Şirketlere İlişkin Kanıtlar

Vakıf mülkiyeti (foundation ownership), hissedar kapitalizmi modelinin geleneksel kâr maksimizasyonu güdüsüne meydan okuyan farklı bir kurumsal yönetişim biçimini temsil eder. Vakıflar, şirketlerin sahibi olan ve…

ABD Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu Tarafından Getirilen “Bağımsız Denetimin Yürütülmesinde Bağımsız Denetçinin Genel Sorumlulukları” Başlıklı Yeni Standart ile Diğer Bazı Standartlarda Yapılan Değişiklikler Üzerine

ABD Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu Tarafından Getirilen “Bağımsız Denetimin Yürütülmesinde Bağımsız Denetçinin Genel Sorumlulukları” Başlıklı Yeni Standart ile Diğer Bazı Standartlarda Yapılan Değişiklikler Üzerine

Giriş Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (Public Company Accounting Oversight Board-PCAOB[1]), 13 Mayıs 2024 tarihinde “Bağımsız Denetimin Yürütülmesinde Bağımsız Denetçinin Genel Sorumlulukları” (General Responsibilities…

Stratejik Alternatifleri Duyurmanın Ekonomik Sonuçları: Gönüllü Kamuyu Aydınlatmanın Faydaları ve Maliyetleri

Stratejik Alternatifleri Duyurmanın Ekonomik Sonuçları: Gönüllü Kamuyu Aydınlatmanın Faydaları ve Maliyetleri

Giriş Bir şirketin “stratejik alternatifleri gözden geçirme” (review of strategic alternatives) girişiminde bulunduğunu duyurması, potansiyel bir satış veya birleşmeyi araştırmak için bir Wall Street kuralıdır.…

Kurumsal Davaların Etkisine, Kamuya Açıklanmasına ve Risklerine İlişkin Bilgiler [Amerika Birleşik Devletleri Bağlamında Yapılan Bir Analiz]

Kurumsal Davaların Etkisine, Kamuya Açıklanmasına ve Risklerine İlişkin Bilgiler [Amerika Birleşik Devletleri Bağlamında Yapılan Bir Analiz]

Halka açık şirketler (public companies) çok çeşitli yasal iddialarla karşı karşıyadır; ancak Finansal Muhasebe Standartları Kurulu ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Financial Accounting Standards…

[Yeni] ‘Avrupa Birliği Kotasyon Yasası’ Uyarınca ‘İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması Görevi/Yükümlülüğü’

[Yeni] ‘Avrupa Birliği Kotasyon Yasası’ Uyarınca ‘İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması Görevi/Yükümlülüğü’

Giriş Avrupa Komisyonu, Aralık 2022’de, Avrupa Birliği (AB) Kotasyon Yasası tasarısını[1] tamamlamış ve geçtiğimiz Şubat ayında da, Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasında nihai bir…

Vergilendirme ve Kurumsal Yönetişim

Vergilendirme ve Kurumsal Yönetişim

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) kurumlar vergisinin gerekçesi nedir? Akademisyenler şimdiye kadar bu soru için çeşitli potansiyel açıklamalar yaptılar. Ancak bilim adamları arasında hiçbir açıklama konusunda…

‘Yaşam Bilimleri Temelli Şirketler’in 2023 Yılı İtibarıyla Karşı Karşıya Kaldıkları ‘Toplu Menkul Kıymet Davaları’na Bir Bakış

‘Yaşam Bilimleri Temelli Şirketler’in 2023 Yılı İtibarıyla Karşı Karşıya Kaldıkları ‘Toplu Menkul Kıymet Davaları’na Bir Bakış

Bu blogun okuyucularının çok iyi bildiği gibi, yaşam bilimleri temelli şirketler (life sciences companies), toplu menkul kıymet davalarının (class action lawsuits) sıklıkla hedefi olmaktadırlar. İlginç…